Přiznání k dani z příjmů fyzických osob a podání přehledů pro OSVČ v roce 2015

Přiznání k dani z příjmu za rok 2014

Termín podání daňového přiznání:

 • Pokud podáváme daňové přiznání sami, je termín podání do 1. 4. 2015 (bez pokuty lze termín překročit ještě o 5 pracovních dní).
 • Pokud využíváme možnost podání daňového přiznání prostřednictvím daňového poradce, tak je termín podání do 1. 7. 2015, ovšem do 1. 4. 2015 musíme doložit finančnímu úřadu plnou moc, ze které vyplývá, že jsme podáním daňového přiznání pověřili daňového poradce.

Termín zaplacení daně:

 • Termíny zaplacení daní se shodují se lhůtami pro podání daňového přiznání.
 • Pozor na to, že pokud zasíláme peníze převodem na účet, tak na bankovním účtu finančního úřadu musí být nejpozději v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání.

Jakým způsobem lze daňové přiznání podat?

Od letošního roku 2015 vznikla povinnost podávat elektronickou formou pomocí datových zpráv finančnímu úřadu, pokud máte zřízenou datovou schránku jako FO podnikatel nebo nepodnikatel. Více se dočtete v článku Máte zřízenou datovou schránku? Pak od roku 2015 musíte s FÚ komunikovat elektronicky.

 • osobně na podatelně Finančního úřadu, doporučuji si předání nechat potvrdit na kopii daňového přiznání razítkem,
 • doporučeným dopisem,
 • elektronicky.

V článku Jak podat daňové přiznání elektronicky přes Datovou schránku? jsem popsal jeden ze způsobů elektronického podání daňového přiznání.

Další možností je vyplnění online formuláře přiznání k daní z příjmů pro fyzické osoby za rok 2014 pomocí portálu Podejto.cz. Výhodou je napojení daňového přiznání na formuláře přehledů o příjmech a výdajích pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny a kontrola přímo přes daňový portál ministerstva financí. Po vyplnění se formulář odešle přes datovou schránku.

Pokud potřebujete, na stránkách finanční správy najdete všechny potřebné tiskopisy a formuláře.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 pro ČSSZ

Termín podání přehledu:

 • Pokud podáváme daňové přiznání sami, je termín podání přehledu pro ČSSZ do jednoho měsíce od lhůty pro podání daňového přiznání, tedy do 4. 5. 2015.
 • Pokud využíváme možnost podání daňového přiznání prostřednictvím daňového poradce, tak je termín podání přehledu pro ČSSZ do 3. 8. 2015, ovšem do 30. 4. 2015 musíme tuto skutečnost doložit příslušné správě sociálního zabezpečení.

Termín doplacení doplatku:

 • Případný doplatek na pojistném musíme zaplatit nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, případně měl být podán přehled o příjmech a výdajích OSVČ.

Jakým způsobem podat?

V článku Jak poslat přehled o příjmech a výdajích pro OSVČ přes datovou schránku? jsem popsal jeden ze způsobů elektronického zaslání přehledu. Jen upozorňuji, že článek je starý a jsou v něm obsaženy odkazy pro podání přehledu za rok 2012, takže pokud budete potřebovat např. pokyny pro podání přehledu, najděte si aktuální pro přehled za rok 2014.

Na stránkách ČSSZ si na konci článku Přehled o příjmech a výdajích můžete přečíst i o dalších způsobech podání přehledu.

Na stránkách ČSSZ najdete také potřebné tiskopisy a poučení.

TIP na další službu pro odeslání přehledů

Využijte také možnosti vyplnění online formuláře přehledu o příjmech a výdajích za rok 2014 přes portál Podejto.cz. Po vyplnění se formulář odešle přes datovou schránku.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 pro zdravotní pojišťovnu

Termín podání přehledu:

 • Pokud podáváme daňové přiznání sami, je termín podání přehledu pro zdravotní pojišťovnu do jednoho měsíce od lhůty pro podání daňového přiznání, tedy do 4. 5. 2015.
 • Pokud využíváme možnost podání daňového přiznání prostřednictvím daňového poradce, tak je termín podání přehledu pro zdravotní pojišťovnu do 3. 8. 2015, ovšem do 30. 4. 2015 musíme tuto skutečnost doložit příslušné zdravotní pojišťovně.

Termín doplacení doplatku:

 • Případný doplatek na pojistném musíme zaplatit nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, případně měl být podán přehled o příjmech a výdajích OSVČ.

Jakým způsobem podat?

Např. u VZP lze přehledy podávat:

V článku Jak poslat přehled o příjmech a výdajích pro OSVČ přes datovou schránku? jsem popsal jeden ze způsobů elektronického zaslání přehledu přes datovou schránku. Opět upozorňuji, že článek je již starší a jsou v něm obsaženy odkazy pro podání přehledu za rok 2012, takže pokud budete potřebovat např. pokyny pro podání přehledu, najděte si aktuální pro přehled za rok 2014.

Na stránkách např. VZP najdete potřebné tiskopisy a poučení.

TIP na další službu pro odeslání přehledů

Využijte také možnosti vyplnění online formuláře přehledu pro zdravotní pojišťovnu za rok 2014 přes portál Podejto.cz. Po vyplnění se formulář odešle přes datovou schránku.


Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru