Máte zřízenou datovou schránku? Pak od roku 2015 musíte s FÚ komunikovat elektronicky.

Vydělávejte peníze psaním nebo prodejem článků:

 1. Zaregistrujte se na Copywriting.cz.
 2. Odpovídejte na poptávky.
 3. Pokud vás inzerent vybere, sepište článek.
 4. Po odsouhlasení článku obdržíte peníze.

Vydělávejte psaním článků »

Od 1. ledna 2015 vstoupila v účinnost novela zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, kde v § 72, odstavci 4 se píše:

Co říká zákon?

Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání podle odstavce 1 učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1. (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2015.)

Povinnost mít zřízenou datovou schránku platí pro právnické osoby a orgány veřejné moci. Fyzické osoby podnikatelé i nepodnikatelé si mohou datovou schránku zřídit dobrovolně.

Pokud jste si tedy zřídili, podobně jako já, v minulosti datovou schránku jako FO podnikatel nebo nepodnikatel, máte nyní povinnost podávat elektronickou formou pomocí datových zpráv finančnímu úřadu tyto dokumenty:

 • přihlášky k registraci,
 • oznámení o změně registračních údajů,
 • řádná daňová přiznání,
 • dodatečná daňová přiznání.

Tuto povinnost bych nedoporučoval podceňovat, protože při jiném (např. papírovém) způsobu podání hrozí finanční sankce.

3 místa, kde si můžete přivydělat peníze:

 1. Copywriting.cz – pište články za peníze. Vydělat si můžete i tisíce Kč.
 2. Linketica.com – publikujte obsah na vašem magazínu nebo sociálních sítích.
 3. PR Yard.com – umístěte obsah na vašem webu nebo FB profilu a Instagramu.

Pokud jste si jako fyzická osoba datovou schránku nezřídili, tak pro vás povinnost zasílat výše uvedené dokumenty elektronickou cestou přes datové schránky na FÚ neplatí, a můžete je i nadále doručovat osobně na podatelnu, nebo zasílat poštou.


Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *