Máte zřízenou datovou schránku? Pak od roku 2015 musíte s FÚ komunikovat elektronicky.

Od 1. ledna 2015 vstoupila v účinnost novela zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, kde v § 72, odstavci 4 se píše:

Co říká zákon?

Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání podle odstavce 1 učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1. (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2015.)

Povinnost mít zřízenou datovou schránku platí pro právnické osoby a orgány veřejné moci. Fyzické osoby podnikatelé i nepodnikatelé si mohou datovou schránku zřídit dobrovolně.

Pokud jste si tedy zřídili, podobně jako já, v minulosti datovou schránku jako FO podnikatel nebo nepodnikatel, máte nyní povinnost podávat elektronickou formou pomocí datových zpráv finančnímu úřadu tyto dokumenty:

  • přihlášky k registraci,
  • oznámení o změně registračních údajů,
  • řádná daňová přiznání,
  • dodatečná daňová přiznání.

Tuto povinnost bych nedoporučoval podceňovat, protože při jiném (např. papírovém) způsobu podání hrozí finanční sankce.

Pokud jste si jako fyzická osoba datovou schránku nezřídili, tak pro vás povinnost zasílat výše uvedené dokumenty elektronickou cestou přes datové schránky na FÚ neplatí, a můžete je i nadále doručovat osobně na podatelnu, nebo zasílat poštou.


Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru