Jak u mě probíhala kontrola z živnostenského úřadu?

Vydělávejte peníze psaním nebo prodejem článků.

 1. Zaregistrujte se na Copywriting.cz.
 2. Odpovídejte na poptávky.
 3. Pokud vás inzerent vybere, sepište článek.
 4. Po odsouhlasení článku dostanete zaplaceno.

Vydělávejte psaním článků »

Asi před týdnem mi přišla pozvánka od mého místně příslušného živnostenského úřadu ke kontrole živnostenského podnikání a aktualizaci živnostenského rejstříku. Pro doplnění uvedu, že jsem zahájil činnost před necelými třemi roky.

Protože jsem zatím s žádnou podobnou kontrolou neměl zkušenost, nevěděl jsem, co přesně od toho očekávat, tak popíšu, jak celá kontrola probíhala.

Co si vzít s sebou?

Pozvánka mi přišla poštou cca týden před termínem konání kontroly. Pokud vám termín nevyhovuje, je možné se telefonicky domluvit na jiném termínu.

Na pozvánce kromě místa, dne a času konání kontroly je uveden i seznam dokumentů, které si máte vzít s sebou:

 • občanský průkaz,
 • živnostenské listy (nově výpisy z živnostenského rejstříku), měl jsem celkem 3 listy, jak jsem postupně přidával obory činností podnikání, ale předpokládám, že nejdůležitější je ten poslední,
 • registrace u finančního úřadu (přesně se to jmenuje rozhodnutí o registraci), je to dokument, který mi vydal finanční úřad, když jsem si vyřizoval živnost,
 • smlouvy zaměstnanců (pokud nějaké máte),
 • daňová přiznání, konkrétně se při kontrole zajímali o poslední přiznání k dani z příjmů, za rok 2014 jsem zatím ještě neměl odevzdané, tak jsem přinesl přiznání za rok 2013 a 2012,
 • faktury přijaté a vydané (za poslední pololetí), vzal jsem s sebou šanon faktur a pokladních dokladů za tok 2014,
 • vlastnická a užívací práva k provozovně (pokud nějakou máte),
 • souhlas s umístěním sídla podnikatele (je-li odlišné od adresy bydliště).
 • co v pozvánce uvedeno nebylo, ale je dobré si vzít, jsou přehledy o příjmech a výdajích pro ČSSZ a pro zdravotní pojišťovnu.

Pokud vás někdo zastupuje, je třeba mu vystavit plnou moc k zastupování, a také by tato osoba měla s sebou mít občanský průkaz.

Jak kontrola probíhala?

V uvedený den a čas jsem se dostavil na místně příslušný živnostenský úřad do čísla kanceláře, která byla uvedena na pozvánce.

Tam mě uvítal úředník, který má na starosti kontrolu, a požádal mě o předložení občanského průkazu, ze kterého si opisoval mé údaje přímo do počítače do kontrolního protokolu.

Dále mě seznámil s nějakým předpisem, podle kterého se kontrola koná a zeptal se mě, co je předmětem mé činnosti. Důležité je, aby jste neprováděli nějakou činnost nad rámec živnostenského oprávnění, které vám bylo vydáno.

Tato kontrola zároveň slouží i k aktualizaci údajů, jejichž změnu spousta živnostníků zapomene nahlásit.

Také se kontrola informovala, zda mám nějaké zaměstnance a zda mám provozovnu. Ani jedno z toho nemám, takže nedokážu říct, čeho by se kontrola týkala, pokud bych zaměstnance nebo provozovnu měl.

Poté proběhla prohlídka a kontrola pokladních dokladů a faktur, které jsem s sebou přinesl. Opět se jednalo o to zjistit, zda nefakturuji činnosti, na které nemám živnostenské oprávnění. Jedna vybraná faktura byla přímo zmíněna v kontrolním protokolu, včetně čísla faktury, data vydání faktury, názvu a IČ odběratele, fakturované částky a popisu dodávané služby. Neptal jsem se, k čemu to bude sloužit, ale je možné, že bude následně tato faktura zkontrolována i na straně odběratele, tedy zda fakturovaná částka souhlasí apod.

Dále došlo k prohlídce daňového přiznání za rok 2013 (za rok 2014 jsem v té době ještě neodevzdal). Mám dojem, že jediný údaj, na který se kontrola zaměřila, byl název předmětu činnosti v příloze č. 1, která se týká samostatné výdělečné činnosti.

Kontrola si prohlédla i přehledy o příjmech a výdajích pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu za rok 2013 (opět za rok 2014 jsem ještě přehledy neměl odevzdané).

O všem byl průběžně sepisován kontrolní protokol, který se mnou po vytisknutí následně kontrola prošla. Vzhledem k tomu, že kontrola nenašla žádné závady, rovnou jsem v protokolu podepsal i to, že se vzdávám práva podat proti kontrolnímu zjištění námitky, a také podepsal převzetí protokolu.

Tím pro mě celá kontrola skončila, netrvala více jak půl hodiny. Pokud máte uvedené podklady a dokumenty v pořádku, určitě se není třeba ničeho obávat, přítomní úředníci byli velice korektní a celá kontrola se nesla v příjemném duchu:-)

Vydělávejte peníze psaním nebo prodejem článků.

 1. Zaregistrujte se na Copywriting.cz.
 2. Odpovídejte na poptávky.
 3. Pokud vás inzerent vybere, sepište článek.
 4. Po odsouhlasení článku dostanete zaplaceno.

Vydělávejte psaním článků »Mohlo by se vám líbit...

Počet komentářů: 3

 1. Ladislav Strnad napsal:

  Tak u mně kontrola ještě nebyla, ale prokristapána, proč bych měl živnosťáku ukazovat cokoliv, co je v registru státní správy? Živnostenský list vydává státní správa, přiznání jak dani, tak zdravotní a správě sociálního zabezpečení posílám datovkou, registrace k čemukoliv je uložena buď na FÚ, nebo na ˇ6Ú… atd. Maximálně bych mohl přinést výpis z účetního programu (příjmy a výdaje). Faktury odchází v KHDPH každý měsíc atd. atd. atd. Takže, maximálně občanku.

 2. Tonda napsal:

  Mno tak když reagujete o 3 roky později tak se nedivte, že se možná něco změnilo. Ale máte pravdu, co já vím, tak minimálně od srpna 2015 žadný živnosťák vidět nechtěli.

 1. 18.7.2018

  […] půjde. Dále jsem hledal, jak taková kontrola bude probíhat. Narazil jsem na super blogpost Jak u mě probíhala kontrola z živnostenského úřadu? na ZBLOg.CZ. Víceméně tam je všechno hezky shrnuto. Už bylo pozdě večer, tak jsem to hodil […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *