Jak u mě probíhala kontrola z živnostenského úřadu?

Asi před týdnem mi přišla pozvánka od mého místně příslušného živnostenského úřadu ke kontrole živnostenského podnikání a aktualizaci živnostenského rejstříku. Pro doplnění uvedu, že jsem zahájil činnost před necelými třemi roky.

Protože jsem zatím s žádnou podobnou kontrolou neměl zkušenost, nevěděl jsem, co přesně od toho očekávat, tak popíšu, jak celá kontrola probíhala.

Co si vzít s sebou?

Pozvánka mi přišla poštou cca týden před termínem konání kontroly. Pokud vám termín nevyhovuje, je možné se telefonicky domluvit na jiném termínu.

Na pozvánce kromě místa, dne a času konání kontroly je uveden i seznam dokumentů, které si máte vzít s sebou:

  • občanský průkaz,
  • živnostenské listy (nově výpisy z živnostenského rejstříku), měl jsem celkem 3 listy, jak jsem postupně přidával obory činností podnikání, ale předpokládám, že nejdůležitější je ten poslední,
  • registrace u finančního úřadu (přesně se to jmenuje rozhodnutí o registraci), je to dokument, který mi vydal finanční úřad, když jsem si vyřizoval živnost,
  • smlouvy zaměstnanců (pokud nějaké máte),
  • daňová přiznání, konkrétně se při kontrole zajímali o poslední přiznání k dani z příjmů, za rok 2014 jsem zatím ještě neměl odevzdané, tak jsem přinesl přiznání za rok 2013 a 2012,
  • faktury přijaté a vydané (za poslední pololetí), vzal jsem s sebou šanon faktur a pokladních dokladů za tok 2014,
  • vlastnická a užívací práva k provozovně (pokud nějakou máte),
  • souhlas s umístěním sídla podnikatele (je-li odlišné od adresy bydliště).
  • co v pozvánce uvedeno nebylo, ale je dobré si vzít, jsou přehledy o příjmech a výdajích pro ČSSZ a pro zdravotní pojišťovnu.

Pokud vás někdo zastupuje, je třeba mu vystavit plnou moc k zastupování, a také by tato osoba měla s sebou mít občanský průkaz.

Jak kontrola probíhala?

V uvedený den a čas jsem se dostavil na místně příslušný živnostenský úřad do čísla kanceláře, která byla uvedena na pozvánce.

Tam mě uvítal úředník, který má na starosti kontrolu, a požádal mě o předložení občanského průkazu, ze kterého si opisoval mé údaje přímo do počítače do kontrolního protokolu.

Dále mě seznámil s nějakým předpisem, podle kterého se kontrola koná a zeptal se mě, co je předmětem mé činnosti. Důležité je, aby jste neprováděli nějakou činnost nad rámec živnostenského oprávnění, které vám bylo vydáno.

Tato kontrola zároveň slouží i k aktualizaci údajů, jejichž změnu spousta živnostníků zapomene nahlásit.

Také se kontrola informovala, zda mám nějaké zaměstnance a zda mám provozovnu. Ani jedno z toho nemám, takže nedokážu říct, čeho by se kontrola týkala, pokud bych zaměstnance nebo provozovnu měl.

Poté proběhla prohlídka a kontrola pokladních dokladů a faktur, které jsem s sebou přinesl. Opět se jednalo o to zjistit, zda nefakturuji činnosti, na které nemám živnostenské oprávnění. Jedna vybraná faktura byla přímo zmíněna v kontrolním protokolu, včetně čísla faktury, data vydání faktury, názvu a IČ odběratele, fakturované částky a popisu dodávané služby. Neptal jsem se, k čemu to bude sloužit, ale je možné, že bude následně tato faktura zkontrolována i na straně odběratele, tedy zda fakturovaná částka souhlasí apod.

Dále došlo k prohlídce daňového přiznání za rok 2013 (za rok 2014 jsem v té době ještě neodevzdal). Mám dojem, že jediný údaj, na který se kontrola zaměřila, byl název předmětu činnosti v příloze č. 1, která se týká samostatné výdělečné činnosti.

Kontrola si prohlédla i přehledy o příjmech a výdajích pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu za rok 2013 (opět za rok 2014 jsem ještě přehledy neměl odevzdané).

O všem byl průběžně sepisován kontrolní protokol, který se mnou po vytisknutí následně kontrola prošla. Vzhledem k tomu, že kontrola nenašla žádné závady, rovnou jsem v protokolu podepsal i to, že se vzdávám práva podat proti kontrolnímu zjištění námitky, a také podepsal převzetí protokolu.

Tím pro mě celá kontrola skončila, netrvala více jak půl hodiny. Pokud máte uvedené podklady a dokumenty v pořádku, určitě se není třeba ničeho obávat, přítomní úředníci byli velice korektní a celá kontrola se nesla v příjemném duchu:-)

Chcete si přivydělat peníze
psaním článků?
MŮJ PŘÍKLAD: Za článek z oboru stavebnictví jsem DOSTAL ZAPLACENO 910 Kč.
Chci se zaregistrovat a vydělat nějakou tu korunu »
Jak u mě probíhala kontrola z živnostenského úřadu?
Ohodnoťte článek!


Jak bude reklama vypadat?
-
Chcete zde reklamu napořád jen za 150 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

0 Shares
Share
Tweet
+1
Share