Kdy změnit výši minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění?

AKTUÁLNĚ

Změny minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění pro rok 2015 naleznete v článku  Jak se změní výše minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění pro rok 2015?

Na úvod chci zdůraznit, že uvedené minimální platby záloh platí pro OSVČ, která má podnikání jako hlavní činnost a v přehledech pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu jim vyšla částka nižší, než je minimální výše zálohy, nebo pro podnikatele, kteří začali v minulém nebo tomto roce podnikat.

Změna výše minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění

Vzhledem k tomu, že jsem začal podnikat teprve v průběhu minulého roku 2012, platil jsem doposud minimální zálohy na sociální (1 836,-Kč) a zdravotní (1 697,-Kč) pojištění.

Pro rok 2013 se minimální výše těchto záloh mění směrem nahoru. Minimální výše zálohy pro sociální pojištění je 1 890,-Kč a pro zdravotní pojištění 1 748,-Kč.

V měsíci leden 2013 ještě u mě probíhají platby záloh na sociální a zdravotní pojištění za měsíc prosinec 2012, tedy v původní výši platné pro rok 2012.

Změny výše plateb záloh pro rok 2013 vám chci nyní popsat.

Změna záloh u sociálního pojištění

Nově začínající podnikatel v roce 2013 platí už novou minimální zálohu na sociální pojištění ve výši 1 890,- Kč a zaplatí ji od 1. do 20. dne následujícího měsíce (pokud začne podnikat v lednu, tak zaplatí zálohu za leden v termínu od 1. února do 20. února).

Podnikatel, který začal podnikat v minulém roce 2012 a platil doposud minimální zálohy na sociální pojištění, tak bude i nadále platit zálohy ve výši platné pro rok 2012 (tedy 1 836,-Kč). Ke změně výše zálohy dojde až za měsíc, ve kterém podal podnikatel přehled ČSSZ, a to na částku, která mu v přehledu vyjde jako nová výše zálohy, nebo pokud mu vyjde částka menší, než je minimální záloha, tak bude platit nově zálohy právě ve výši 1 890,- Kč. Pokud tedy například podá přehled v měsíci dubnu, tak platí novou výší záloh od měsíce dubna, a záloha za měsíc duben je splatná od 1. května do 20. května.

Změna záloh u zdravotního pojištění

Nově začínající podnikatel v roce 2013 platí už novou minimální zálohu na zdravotní pojištění ve výši 1 748,- Kč a zaplatí ji do 8. dne následujícího měsíce (pokud začne podnikat v lednu, tak zaplatí zálohu za leden v termínu do 8. února).

Podnikatel, který začal podnikat v minulém roce 2012 a platil doposud minimální zálohy na zdravotní pojištění, tak na rozdíl od sociálního pojištění bude už od ledna platit nové minimální zálohy na zdravotní pojištění ve výši 1 748,-Kč. Nebude tedy čekat se změnou záloh až na měsíc, ve kterém podává přehled pojišťovně. Samozřejmě po podání přehledu pojišťovně se příslušná výše zálohy upraví dle toho, jak si ji vypočte v přehledu. Pokud tedy například podá přehled v měsíci dubnu, tak platí novou výší záloh od měsíce dubna, a záloha za měsíc duben je splatná do 8. května.


Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru