Několik tipů k daňové evidenci

Pokud podnikáte jako fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění, tedy lidově řečeno jako živnostník, zřejmě si také vedete daňovou evidenci (DE). Vedení takové evidence je relativně snadná věc. Ale i tak jsem narazil na pár problému, které mi s vedením DE vyvstaly. S jejich řešením se chci s vámi v tomto článku podělit, možná jste na ně také narazili a jakožto laikové v oboru účetnictví jste tyto informace hledali stejně obtížně, jako já.

Bankovní poplatky

Pokud máte zřízený bankovní účet pro podnikání, u kterého platíte bankovní poplatky, ať už za vedení účtu, či za další služby, tak tyto poplatky jsou daňově uznatelným výdajem a zapisují se tedy do DE. Pokud používáte jeden účet jak pro soukromé účely, tak pro podnikání, tak může být problém s uznáním těchto výdajů, proto bych doporučoval mít účty oddělené pro soukromé účely a pro podnikání.

Úroky na bankovním účtu

Na bankovní účet vám i přes velmi malé úročení naskakují každý měsíc úroky z peněz, které na účtu máte. Pokud používáte soukromý účet (což kvůli malé přehlednosti moc nedoporučuji), tak jsou úroky již zdaněny peněžním ústavem, takže je do DE nezahrnujete. Pokud používáte podnikatelský účet, tak úroky nejsou zdaněny peněžním ústavem a uvádí se do přiznání k dani z příjmů fyzických osob jako příjem z kapitálového majetku. Do DE je můžete uvést, ale musí být vedeny jako nedaňový příjem (příjmy neovlivňující dílčí základ daně podle §7 ZDP), abyste úroky nedanili dvakrát. Na konci roku si je pak z DE snadno sečtete a uvedete je až do daňového přiznání, jak jsem popsal výše.

Příspěvek na zřízení společensky účelného místa

Jak jsem již psal ve svém prvním článku na blogu, dostal jsem na rozjezd podnikání a nákup technického vybavení s tím spojený, příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa od úřadu práce.

Pokud se tedy jedná o příspěvek na pořízení hmotného majetku pro podnikání, vstupní cena tohoto  majetku do DE se sníží o výši tohoto příspěvku. Jinými slovy, výdaj, na který je tento příspěvek použit, není možné až do výše tohoto příjmu uplatnit jako daňově uznatelný výdaj.

PŘÍKLAD

Dostal jsem příspěvek ve výši 20.000 Kč na nákup nějakého technického vybavení. Toto vybavení jsem nakoupil za 30.000 Kč. Jako daňově uznatelný výdaj mohu do DE uvést pouze 10.000 Kč (30.000 Kč mínus 20.000 Kč).

Další důležitou věcí v této souvislosti je to, že příspěvky z úřadu práce na vytvoření nového pracovního místa pro OSVČ jsou nástrojem aktivní státní politiky zaměstnanosti, a pokud jsou v tomto smyslu vypláceny, jsou osvobozeny dle § 4 odst. 1 písmeno h) zákona o dani z příjmů jako plnění z uplatnění státní politiky zaměstnanosti. Jednoduše řečeno, příspěvek je nedaňovým příjmem a jako takový ho do DE uvedeme.

Vložení hotovosti z pokladny na bankovní účet pro podnikání a opačně

Pokud chci provést převod peněz mezi pokladnou a bankovním účtem (nebo opačně), provádím to pomocí tzv. průběžných položek. Pokud tedy převádím hotovost z pokladny do banky, tak nejprve zaeviduji v DE výdaj označený jako  výběr z pokladny do průběžných položek a jako doklad vypíšu výdajový pokladní doklad. Jako druhý krok v DE zaeviduji příjem označený jako vklad na účet z průběžných položek, a jako doklad poslouží bankovní výpis.

Při převodu hotovosti z bankovního účtu do pokladny postupuji obdobně. Nejprve zaeviduji v DE výdaj označený jako  výběr z účtu do průběžných položek a jako doklad mi poslouží bankovní výpis. Jako druhý krok v DE zaeviduji příjem označený jako vklad do pokladny z průběžných položek, a jako doklad poslouží mnou vypsaný příjmový pokladní doklad.

Samozřejmě ať už se jedná o vklad nebo výběr peněz z pokladny nebo z banky, tak se jedná o položky, které nám neovlivňují základ daně, čili jsou to nedaňové příjmy a nejsou to daňově uznatelné výdaje.

Paušální výdaje na auto

Pokud používáte ke svému podnikání auto, ať už je nebo není zahrnuté do obchodního majetku, tak můžete využít tzv. paušální výdaj na dopravu, který je daňově uznatelným výdajem. Například pro mě, který používám své auto, které nemám zahrnuté v obchodním majetku, pro podnikání a pro soukromé účely, je paušální výdaj roven 4.000,-Kč za měsíc. Ovšem tato částka se neeviduje každý měsíc v DE, ale souhrnná částka za rok se napíše na vymezené místo do přílohy přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Doplněno dne 3.1.2013: Jak jsem postupně zjistil, je možné paušální výdaj na dopravu psát i do DE, ovšem jako tzv. účetní operaci, tedy tak, aby neměla vliv na stav hotovosti na pokladně, nebo na stav peněz na účtě. Každopádně se tyto paušální výdaje na dopravu zohlední v DPFO v příloze 1 na řádku 102.

V žádném případě jsem v tomto článku nechtěl suplovat příručky typu „Jak dělat daňovou evidenci“, pouze jsem chtěl zmínit několik málo věci, které mi nebyly hned zkraje evidování jasné a musel jsem k nim shánět informace. Pokud mě ještě nějaké další užitečné tipy napadnou, postupně je sem budu doplňovat.


2 názory na “Několik tipů k daňové evidenci”

 1. Dobrý den,
  vedu daňovou evidenci pro neplátce DPH.
  Zákazník si u mne zakoupil zboží a zaplatil v hotovosti. Já jsem mu vystavila paragon s náležitostmi.
  Kopii paragonu mám u sebe a zákazníkovi jsem dala originál.
  Peníze jsem vložila do pokladny. Jak mám to všecho do daňové evidence pro neplátce DPH zaevidovat? Myslím si, že do daňové evidence bych měla napsat toto: do kolonky pokladna příjem ( daňový příjem) – příjmový pokladní doklad – PPD č.1 – text – prodej zboží za hotové nebo tržba v hotovosti, částka.
  K PPD č.1 připichnu paragon, který slouží jako účetní doklad k PPD.
  Děkuji za radu.
  Uhlířová Milada

  1. Dobrý den,
   pokud vydávám paragon, tak už k tomu příjmový pokladní doklad nevypisuji, do evidence rovnou zapíši jako příjem do pokladny VP[číslo] (vydaný paragon), stručný popis a částku. Samozřejmě vypsání PPD ničemu nevadí.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru