Termíny plateb daní a pojištění

Chtěl bych se s vámi podělit o souhrn termínů plateb daní, pojištění, podání daňových přiznání a dalších věci, souvisejících s provozováním samostatně výdělečné činnosti. Vzhledem k množství termínů a plateb jsem si sám pro sebe musel udělat souhrn všech plateb, abych nic neopomenul včas zaplatit. Jelikož jsem neplátcem DPH, tak termíny týkající se daně z přidané hodnoty neuvádím.

Silniční daň

Formulář daňového přiznání k silniční dani za příslušný rok podáváme na finanční úřad do 31. ledna následujícího roku.

Uhrazení daně má totožný termín, tedy do 31. ledna následujícího roku.

Zálohy na silniční daň se platí v průběhu roku ve 4 termínech:

  1. termín: do 15. dubna (za měsíce leden až březen)
  2. termín: do 15 . července (za měsíce duben až červen)
  3. termín: do 15. října (za měsíce červenec až září)
  4. termín: do 15. prosince (za měsíce říjen a listopad)

Zbytek se uhradí do 31. ledna spolu s daňovým přiznáním.

Daň z příjmů

Formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za příslušný rok podáváme na finanční úřad do konce března následujícího roku.

Uhrazení daně má totožný termín, tedy do konce března následujícího roku. Pokud peníze posíláme bankovním převodem na účet, nestačí je odeslat do konce března, ale v tomto termínu musí být i na účtu finančního úřadu.

Termíny můžeme prodloužit o 3 měsíce, pokud využíváme služeb daňového poradce, který nám daňové přiznání zpracovává na základě plné moci.

Sociální pojištění

Přehled pro OSSZ za příslušný rok podáváme do konce dubna následujícího roku.

Uhrazení pojištění pak provedeme do 8 dnů od podání přehledu.

Pokud jsme požádali o odklad termínu podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, potom musíme odklad nahlásit do konce dubna na příslušnou OSSZ.

Zálohy na sociální pojištění platíme za každý měsíc. Splatnost zálohy je od 1. do 20. dne následujícího měsíce, přičemž za den platby je považován den, kdy záloha dojde na účet OSSZ.

Zdravotní pojištění

Postup obdobný jako u platby sociálního pojištění.

Přehled pro zdravotní pojišťovnu za příslušný rok podáváme do konce dubna následujícího roku.

Uhrazení pojištění pak provedeme do 8 dnů od podání přehledu.

Pokud jsme požádali o odklad termínu podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, potom musíme odklad nahlásit do konce dubna na naši zdravotní pojišťovnu.

Zálohy na zdravotní pojištění platíme za každý měsíc. Splatnost zálohy je do  8. dne následujícího měsíce, přičemž za den platby je považován den, kdy záloha dojde na účet zdravotní pojišťovny.


Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru