ZBLOg.cz » Finance, daňová evidence » Změna čísla bankovního účtu finančního úřadu

Změna čísla bankovního účtu finančního úřadu

Doplnění 9.1. 2014

Od 1.1. 2014 došlo k některým změnám, došlo ke zrušení dědické daně, a darovací daň spadá nově pod daň z příjmů. Také došlo k nahrazení daně z převodu nemovitostí daní z nabytí nemovitých věcí.

Dávat pozor si ovšem musíte na skutečnost, kdy přesně došlo ke změně vlastnického práva. Pokud po 1.1. 2014, tak se platí daň na nová předčíslí, pokud před 31.12. 2013, tak ještě na stará předčíslí. Více se o tom dočtete např. na portálu Finanční správy a také na webu Podnikatel.cz

Jak už jste možná mnozí z vás zaregistrovali, tak od  1. ledna 2013 dochází ke změnám v počtu finančních úřadů, a také ke změnám v číslech bankovních účtů pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu.

Od 1. ledna 2013 je třeba posílat daně na nová čísla účtů, což platí například i pro zaplacení záloh daní za měsíc prosinec roku 2012, pokud platba probíhá až po 1. lednu 2013.

Pokud jste poslali platbu ještě na starý účet, přečtěte si také komentáře pod článkem.

Od 1. ledna 2013 bude nově pověřeno výběrem daní 14 finančních úřadů (finanční úřad s působností na území hlavního města Prahy a 13 finančních úřadů s územní působností krajů  České republiky) a Specializovaný finanční úřad (dále jen SFÚ) s působností na celém území České republiky, který vznikl již k 1. 1. 2012.

Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se sestaví z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710).

Pokud si chcete přečíst podrobnější informace, tak můžete zde na stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/placeni_dani_17014.html?year=0%C2%93.

Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) včetně Specializovaného finančního úřadu (SFÚ) od 1. 1. 2013

Název
finančního úřadu
Sídlo
finančního úřadu
Matrika Kód
banky
Specializovaný finanční úřad Praha 77620021 0710
Finanční úřad pro hlavní město Prahu Praha 77628031 0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj Praha 77628111 0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj České Budějovice 77627231 0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj Plzeň 77627311 0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj Karlovy Vary 77629341 0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj Ústí nad Labem 77621411 0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj Liberec 77628461 0710
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Hradec Králové 77626511 0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj Pardubice 77622561 0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina Jihlava 67626681 0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj Brno 77628621 0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj Olomouc 47623811 0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Ostrava 77621761 0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj Zlín 47620661 0710
Přečtěte si také:  Kdy změnit výši minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění?

Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) kromě Specializovaného finančního úřadu pro jednotlivé druhy daní

Název daně Předčíslí účtu
Daň darovací (od roku 2014 spadá pod daň z příjmů) 7747
Daň dědická (od roku 2014 je zrušena) 7739
Daň silniční 748
Daň z nemovitostí 7755
Daň z převodu nemovitostí (od roku 2014 je zrušena a nahrazena daní z nabytí nemovitých věcí) 7763
Daň z nabytí nemovitých věcí (od 1.1. 2014) 7691
Daň z přidané hodnoty 705
Daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 713
Daň z příjmů obyvatelstva 2700
Daň z příjmů právnických osob 7704
Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7712
Náklady státního dozoru dle z. č. 202/1990 Sb. 2743
Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty z. č. 526/1990 Sb. 3789
Odvod z elektřiny ze slunečního záření 1716
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb. 2639
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z. č. 202/1990 Sb. 2655
Odvod za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb. 8715
Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst. 4, z. č. 334/1992 Sb. 8731
Odvod za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb. 8723
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – podpora bydlení 5725
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní finanční aktiva 5661
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní fond životního prostředí 5717
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní fondy 5733
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní rozpočet 4722
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond I 5741
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond II 5776
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní fond 5784
Ostatní příjmy 4757
Pokuty – dle z. č. 254/2004 Sb. – omezení plateb v hotovosti 2735
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení 3754
Pokuty dle § 37 z. č. 76/2002 Sb. – integrovaná prevence 1783
Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 552/1991 Sb. – rozpočet obcí 1759
Pokuty dle z. č. 157/1998 Sb., z. č. 356/2003 Sb. – o chemických látkách 8790
Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb. – o odpadech 6736
Pokuty dle z. č. 23/1992 Sb. – vodní hospodářství 9750
Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách a dle § 34 z. č. 200/1990 Sb. 6744
Pokuty dle z. č. 282/1991 Sb. – ochrana lesa 9742
Pokuty dle z. č. 309/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. – ochrana ovzduší 9726
Pokuty dle z. č. 334/1992 Sb. – zemědělská půda 9734
Pokuty dle z. č. 42/1994 Sb. – penzijní připojištění 3631
Pokuty dle z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti 1767
Pokuty dle z. č. 477/2001 Sb., o obalech 6787
Pokuty dle z. č. 58/1998 Sb., § 122 z. č. 254/2001 Sb. – vypouštění odpadních vod 6795
Pokuty dle z. č. 9/1991 Sb., z. č. 435/2004 Sb. – zaměstnanost 3797
Pokuty dle z. č. 99/2004 Sb., o rybářství 1732
Pokuty dle z. č.114/1992 Sb. – ochrana přírody 9769
Pokuty dle zákonů o odpadech – 100% Státní fond životního prostředí 9785
Pokuty na místě zaplacené 3746
Pokuty uložené dle zvláštních zákonů – 100% Státní fond životního prostředí 6728
Pokuty za porušení životního prostředí – zrušené zákony 9777
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – rozpočty obcí 6752
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – Státní fond životního prostředí 6779
Poplatky dle z. č. 254/2001 Sb. – vypouštění odpadních vod 9793
Poplatky dle z. č. 389/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. 8707
Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb. 8758
Poplatky za odebrané množství vody dle z. č. 254/2001 Sb. 6701
Poplatky za porušení životního prostředí – zrušené zákony – rozpočty obcí 8782
Poplatky za porušení životního prostředí – zrušené zákony – Státní fond životního prostředí 8774
Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb. 8766
Příjmy DPH pro ČR podle § 88 1724
Příslušenství daní 4706
Spotřební daň z lihu 4781
Spotřební daň z minerálních olejů 799
Spotřební daň z piva 4773
Spotřební daň z tabákových výrobků 4765
Spotřební daň z vína a meziproduktů 780
Správní poplatky 3711
Správní poplatky – loterie a sázkové hry 2786
Správní poplatky placené Generálnímu finančnímu ředitelství a Odvolacímu finančnímu ředitelství* 13717
Vratky k splátkám půjček od roku 1991 4730
Zrušené daně a jiné příjmy 7798
Zrušené daně a poplatky 1791
Zvláštní prostředky – exekuce 35
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb.) 10030
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 337/1992 Sb., z. č. 280/2009 Sb.) 20036
Zvláštní prostředky – konkurzní pohledávky (z. č. 328/1991 Sb., z. č. 182/2006 Sb.) 30031
Zvláštní prostředky – mezinárodní pohledávky (z. č. 191/2004 Sb., z. č. 471/2011 Sb.) 50032
Zvláštní prostředky – dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb.) 70033
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb.) 80039
Přečtěte si také:  Máte zřízenou datovou schránku? Pak od roku 2015 musíte s FÚ komunikovat elektronicky.
*Poznámky: Bankovní účet s předčíslím 13717 má pouze Finanční úřad pro hlavní město Prahu (číslo bankovního účtu: 13717-77628031/0710) k placení správních poplatků Generálnímu finančnímu ředitelství (GFŘ) a Finanční úřad pro Jihomoravský kraj (číslo bankovního účtu: 13717-77628621/0710) k placení správních poplatků Odvolacímu finančnímu ředitelství (OFŘ).

Podobné příspěvky

4 Komentáře

 1. Dobrý den dnes jsem poslala zálohovou i srážkovou daˇn z přijmů zaměstnanců na účty , které platily v roce 2012. Předpokládala jsem, že i daň za měsíc prosinec 2012 se musí ještě zaslat na tyto účty a ne na nová čísla účtů? Je to možné ?

  1. Dobrý den, podle toho, co jsem se dočetl z dostupných zdrojů, tak platby daní i jejich záloh placené po 1.1.2013 by měly být posílány už na nová čísla účtů, tedy i platby záloh za prosinec. Samozřejmě bude asi spousta lidí posílat platby ještě na staré číslo účtu, proto se dá předpokládat, že to má Finanční úřad nějak ošetřené, doporučuji se obrátit na příslušný FÚ a zeptat se jich.
   Myslím, že Vás uklidní přečtení tohoto článku http://www.podnikatel.cz/clanky/vime-nova-cisla-bankovnich-uctu-financnich-uradu-u-nejdulezitejsich-dani/
   konkrétně odstavce:
   „Kdo omylem zašle peníze na staré číslo účtů, nemusí se bát, že by zmizely v propadlišti dějin. Platby jsou totiž přesměrovány na nové účty. I když jsou v tuto chvíli platby zaslané na původní bankovní účty finančních úřadů v ČNB přesměrovány na nově zřízené účty, je žádoucí platby daní v roce 2013 již směřovat na nová čísla bankovních účtů, doplnila Petra Homolová, mluvčí Generálního finančního ředitelství ČR.“

 2. no asi tak nějak to vidím. Přeposílají to z těch starých účtů na nový. Ale bude dobré je změnit. J

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *