Jakým způsobem vedu daňovou evidenci?

Asi jako mnoho živnostníků, kteří neuplatňují výdaje procentním paušálem z příjmů, i já si vedu daňovou evidenci. Samozřejmě je i možnost nechat zpracování daňové evidence na účetní, ale osobně si myslím, že to není zase tak složitá věc, aby to po trochu samostudiu nezvládl člověk, který se rozhodl věnovat podnikání.

K čemu slouží daňová evidence?

Trocha teorie, k čemu vlastně daňová evidence slouží:

Daňová evidence slouží k evidenci majetku a závazků pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů fyzických osob.

Daňová evidence zajišťuje zjištění základu daně z příjmů a obsahuje údaje o:

 1. příjmech a výdajích v členění potřebném pro zjištění základu daně,
 2. majetku a závazcích.

Jakou formou vést daňovou evidenci?

Když jsem si zjišťoval, jakou formou se dá vést daňová evidence, zjistil jsem, že existují asi 3 možnosti:

 1. vedení v papírové formě, kdy se vše zapisuje ručně do připravených nebo zakoupených formulářů,
 2. vedení v elektronické formě např. v tabulkovém procesoru Excel, s následným tiskem potřebných reportů,
 3. vedení v elektronické formě v profesionálním software, opět s následným tiskem potřebných reportů.

Já jsem se rozhodl pro třetí možnost, přišlo mi lepší zvolit komplexnější řešení, ve kterém mám nejen možnost vést vše potřebné, ale navíc zjišťovat pomocí reportů i další užitečné informace, o kterých se zmíním dál.

Požadavky na software pro daňovou evidenci

Při hledání vhodného programu jsem měl tyto hlavní požadavky:

 1. program by měl obsahovat všechny potřebné moduly pro bezproblémové vedení daňové evidence pro živnostníka,
 2. program by měl být cenově dostupný,
 3. program by neměl být příliš složitý, abych ho mohl sám obsluhovat bez zbytečného školení a čtení manuálů.

Samozřejmě jsem při hledání bral v úvahu i reference uživatelů a jejich spokojenost s používáním programu.

Před pořízením je u většiny produktů možnost jejich vyzkoušení v časově omezené demoverzi.

Jaký systém jsem si nakonec vybral?

Ze své zkušenosti mohu říci, že u většiny systémů mě odradila jejich složitost a náročnost při užívání, a také jejich cena. Chtěl jsem opravdu relativně jednoduchý produkt jen pro účely vedení daňové evidence živnostníka, a většina produktů obsahuje navíc spoustu modulů, které bych v praxi nevyužil.

Nakonec moje volba padla na produkt PROFIT. Chci ještě uvést, že se nejedná o nějakou placenou reklamu, ale protože jsem s tímto produktem velice spokojen, tak na něj klidně uvedu odkaz, ať si jej můžete také vyzkoušet.

Program je ve dvou verzích, FREE a PLUS, ta první je zdarma, má určitá omezení oproti placené verzi PLUS, ale zatím i po téměř 3/4 roce používám verzi FREE.

Program obsahuje veškeré pro mě potřebné moduly:

 1. Evidence hmotného i nehmotného majetku.
 2. Evidence drobného majetku.
 3. Evidence zásob (materiál, vlastní výrobky, zboží apod.)
 4. Evidence pohledávek a závazků.
 5. Evidence finančního majetku.
 6. Evidence příjmů a výdajů v peněžním deníku.

Z dalších funkcí, které využívám v praxi je, že ze všech evidencí je možné vytvářet reporty potřebné pro určení základu daně z příjmů FO. Dále je možné vytvářet reporty pro inventarizaci majetku a závazků ke konci roku. Můžu sledovat vývoj hospodářského výsledku, vývoj zisků a ztrát ve volitelných obdobích. Mohu zpracovat faktury, paragony, objednávky s následným tiskem. Mám přehled o zásobách materiálů na skladu, takže mohu zkontrolovat, které zásoby už dochází a co je třeba včas objednat.

Další věcí, která může být pro někoho užitečná, je nově začleněná kniha jízd. Při zakoupení PLUS licence je možné přímo v programu sestavit a vytisknout přiznání k dani z příjmů FO a nebo sestavit přehledy pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ, ale toto jsem zatím nezkoušel, protože jak jsem psal, mám zatím stále FREE licenci.

Osobně jsem zatím s tímto programem velice spokojen, zatím jsem nezažil nějaký problém z hlediska obsluhy, ovládání apod. Navíc tvůrce systému stále tento program zdokonaluje, takže jsou stále připravovány nové a nové aktualizace programu.

Jaké programy pro vedení daňové evidence používáte vy a jaké s nimi máte zkušenosti, co byste na nich změnili a co vám u nich vadí?


Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru