Jak podat daňové přiznání elektronicky přes Datovou schránku?

AKTUÁLNĚ

Odkazy na aktuální formuláře daňových přiznání a přehledů za daňové období 2014 najdete v článku Přiznání k dani z příjmů fyzických osob a podání přehledů pro OSVČ v roce 2015.

V dnešním článku bych se s vámi chtěl podělit o postup, jakým jsem odeslal své přiznání k dani z příjmů fyzických osob na Finanční úřad elektronicky přes svoji Datovou schránku.

Samozřejmě existuje možnost i nadále podávat daňová přiznání osobním doručením, ale vzhledem k tomu, že v budoucnosti bude vyvíjen tlak ze strany státu na elektronické doručení, chtěl jsem si již nyní vyzkoušet i tento způsob.

Jaké existují způsoby elektronického doručení?

Daňové přiznání je možné doručit kromě osobního fyzického doručení i čtyřmi způsoby elektronicky:

 1. Vyplněním Elektronického podání pro finanční správu na Daňovém portálu finanční správy a odesláním podání spolu s uznávaným elektronickým podpisem.
 2. Vyplněním Elektronického podání pro finanční správu na Daňovém portálu finanční správy a odesláním podání bez uznávaného elektronického podpisu. Poté ovšem musíme do 5 dnů doručit na příslušný FÚ potvrzení o odeslání podání tzv. E-tiskopis, který si v aplikaci po odeslání vytiskneme. Tento způsob trochu ztrácí smysl v nutnosti fyzického doručení E-tiskopisu, ale má to i své výhody, protože datem podání přiznání je datum odeslání, nikoliv až datum doručení E-tiskopisu, a další výhodou je menší počet tisknutých formulářů.
 3. Vyplněním Elektronického podání pro finanční správu na Daňovém portálu finanční správy a jeho uložením pro následné odeslání přes Datovou schránku. V tomto případě nemusíme mít elektronický podpis.
 4. Další možností je využití různých účetních softwarů, které nám automaticky vytvoří daňové přiznání, které můžeme odeslat spolu s elektronickým podpisem, nebo můžeme data z nich opět načíst do aplikace Elektronická podání pro finanční správu.

Protože jsem neměl zřízený elektronický podpis, jako nejsnazší cestu jsem zvolil postup dle bodu 3, tedy vyplnění Elektronického podání pro finanční správu a následně jeho uložení k odeslání přes Datovou schránku.

Zřízení Datové schránky

První, co musíme udělat, je v dostatečném předstihu požádat o zřízení Datové schránky. Na adrese http://www.datoveschranky.info/ najdete veškeré informace o Datových schránkách. Datové schránky jsou povinné pro právnické osoby a orgány veřejné moci (úřady apod.), naopak jsou nepovinné pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikající.

Já si podal vyplněnou Žádost o zřízení datové schránky pro podnikající osoby na nejbližším kontaktním místě CzechPoint, což byla nejbližší pošta, kde pracovnice pošty v podstatě moji žádost přepsala do počítače a předala mi potvrzení žádosti o zřízení datové schránky, s tím, že v dohledné době mi má přijít doporučený dopis do vlastních rukou s přístupovými kódy k jejímu zřízení. Doporučuji si vzít při návštěvě pošty raději i Živnostenský list, protože pracovnice si ho vyžádala a jelikož já ho s sebou neměl, musel jsem pracovnici pošty přesvědčit, aby si ověřila tento údaj na internetu, což nakonec udělala.

Zhruba po týdnu mi skutečně dopis přišel, takže jsem si mohl na internetu na adrese https://www.mojedatovaschranka.cz po zadání přístupových údajů schránku aktivovat.

Vyplnění formuláře přiznání k dani z příjmů

Volba a nastavení prohlížeče

Dalším krokem, který je třeba provést, je volba správného internetového prohlížeče tak, aby bylo možné Elektronické podání vyplnit. Pro vyplňování elektronického podání jsem použil doporučovaný prohlížeč Mozilla Firefox, další možností je ještě Internet Explorer, u Google Chrome se mi podání nepodařilo správně rozjet z důvodu chybějícího certifikátu, který se mi nechtělo hledat. U ostatních prohlížečů jsem funkčnost nezkoušel.

Přihlaste se tedy na stránky Daňového portálu (http://adisspr.mfcr.cz).

Zobrazí se vám následující obrazovka:

Daňový portál
Daňový portál

Klikneme v pravém sloupci na Kontrola vašeho PC a zobrazí se následující obrazovka:

Kontrola nastavení počítače
Kontrola nastavení počítače

Klikneme na Zjistit v pravém sloupci a provede se kontrola nastavení počítače a prohlížeče, mně vyjela následující obrazovka:

Kontrola nastavení počítače-výsledky
Kontrola nastavení počítače-výsledky

Abychom mohli vyplňovat Elektronická podání, je potřeba mít zelenou tečku u řádků, kde směřuje červená šipka.

Instalace certifikátu

U Mozilla Firefox může nastat situace popisovaná na stránkách ePodpory, takže ještě doporučuji provést instalaci certifikátu dle instrukcí.

Pokud tedy máme prohlížeč nastaven, můžeme se pustit do vytváření Elektronického podání. Na úvodní stránce zvolíme Elektronická podání pro finanční správu.

Úvodní strana
Úvodní strana

Vyjede nám následující obrazovka, kde si zvolíme příslušný formulář:

Výběr formuláře
Výběr formuláře

Pokud například vyberete Daň z příjmů fyzických osob-od roku 2009 včetně, zobrazí se vám následující obrazovka:

Formulář DPFO
Formulář DPFO

Vyplňování formuláře můžete provádět buď pomocí tzv. Průvodce, kdy si předem vyberete ty části, které se vás týkají, nebo postupujete po jednotlivých stránkách až do konce, takže se vám samozřejmě zobrazí i ty pasáže, které se vás nemusejí týkat, a které nevyplňujete.

Nezapomeňte tedy vyplnit veškeré potřebné údaje vč. příloh. U každé položky existuje nápověda, nebo si můžete také otevřít pokyny v PDF k jednotlivým formulářům (vše je k dispozici v pravém menu).

K formuláři můžete připojit i další přílohy (oskenované tiskopisy apod.), jejich velikost je omezena 4MB pro všechny přílohy.

Zápis názvu souboru pro přílohu

Doporučuji název souboru, který ukládáte jako e-přílohu, uvádět bez mezer, protože pokud by obsahoval mezeru, může se stát, že to, co je za mezerou (tedy i vč. přípony souboru), se při stažení souboru nezobrazí a pracovnice FÚ by pak mohla mít problém soubor otevřít. Čili nikoliv Potvrzeni z banky.pdf, ale Potvrzeni_z_banky.pdf.

Při vyplňování údajů nezapomínejte na to, že můžete průběžně na každé stránce přepočítávat uvedené hodnoty a dále kontrolovat úplnost údajů.

Další užitečnou funkcí je možnost ukládat rozpracovaný formulář a později se k němu vrátit a dopracovat ho. Důležité je ovšem nezapomenout, kam jste soubor s rozpracovaným formulářem uložili:-)

Po vyplnění celého formuláře ještě jednou proveďte kontrolu chyb pomocí funkce Protokol chyb v pravém menu.

Doporučuji si dále uložit soubory ve formátu vhodném k prohlížení pomocí funkce Úplný opis k tisku, kdy si můžete uložit formulář ve formátu PDF a prohlédnout si jej na počítači ve skutečné podobě

Poslední, co je třeba udělat je Uložení k odeslání do Datové schránky, kdy tak získáte formulář ve formátu XML, který si uložíte na disk a později jej pomocí Datové schránky odešlete na příslušný FÚ.

Odeslání podání přes Datovou schránku

K odeslání přes Datovou schránku teď už potřebujete vědět pouze ID kód datové schránky příslušného finančního úřadu (http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/Seznam_FU-UzP_20130201.pdf).

Po přihlášení do naší Datové schránky přejdeme k odeslání nové zprávy, kdy po vyplnění potřebných údajů (adresa příjemce vč. ID kódu jeho datové schránky a kolonky Věc, kde jsem napsal název daňového přiznání), připojíme přílohu ve formátu XML a odešleme. Nepotřebujeme tedy ani elektronický podpis, ani nemusíme odeslání zprávy ještě nějak dodatečně potvrzovat.

Doporučuji také uložit odeslanou datovou zprávu vč. doručenky nebo dodejky na váš počítač. Zprávy se totiž z datové schránky po uplynutí 90 dnů mažou.

Sice tento postup vypadá na první pohled jako zdlouhavý, ale po prvotním seznámení se mi s elektronickým podáním přes datovou schránku pracovalo velice dobře a při dalším zasílání podání ať na FÚ nebo na ČSSZ či zdravotní pojišťovnu už mi to ušetří spoustu času s osobním doručováním.


34 názorů na “Jak podat daňové přiznání elektronicky přes Datovou schránku?”

 1. Zdravím,
  není jednodušší využít software 602 Form Filler, stáhnout si formulář pro daňové přiznání a a po vyplnění je na konci tlačítko „odeslat přes datovou schránku“, poté stačí zadat přihlašovací údaje a zpráva se odešle sama.

  H.

  1. ZBLOg.CZ

   Ahoj Honzo,
   Software602 Form Filler také využívám, budu přes něj v dubnu posílat přehledy OSVČ pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ.
   Vyplňování formuláře daňového přiznání na portálu daňové správy jsem letos chtěl vyzkoušet a funguje to docela dobře, mohu to doporučit i jako alternativu k Form Filler.
   Navíc je to možné použít i pro jakousi kontrolu, pro jistotu si vždy vyplňuji formuláře ze dvou zdrojů, abych měl jistotu, že třeba někde autor neudělal chybu, což se občas v minulosti stávalo.
   Nejsem si jistý, zda jsou pro Software602 Form Filler dostupné veškeré formuláře (např. přiznání k dani z nemovitosti, přiznání k silniční dani a další), zkoušel jsem je hledat a nenašel. Mám pocit, že jsou dostupná pouze přiznání k dani z příjmů s návaznosti na přehledy pro OSVČ a přiznání k DPH. Čili pokud by chtěl někdo posílat veškeré formuláře elektronicky, měl by je najít právě na portálu daňové správy resp. na portálu ČSSZ a zdravotních pojišťoven.
   V případě přiznání k DPFO máš určitě pravdu, že je Form Filler dobrá možnost, jak formulář vyplnit a zaslat, takže děkuji za připomenutí a doplnění.

 2. Chápu správně možnost č.4 k odeslání daňového přiznání tak, že v souboru XML, který mi vytvoří účetní program, odesílám pouze hodnoty k vyplnění příslušného formuláře? Na FÚ si tento soubor už sami načtou do příslušného formuláře?
  Já jsem si původně myslel, že na FÚ pošlu přiznání v PDF a je hotovo.
  Díky za odpověď. M

  1. Dobrý den,
   sice možnost č. 4 nevyužívám, ale předpokládám, že je to podobné, jako u možnosti č. 3, kdy se také posílá v datové zprávě XML soubor, z kterého si pak na FÚ zobrazí data přímo ve formuláři. Na FÚ jsem posílal vždy data v XML formátu, a zatím se mi nikdy neozvali, že by měli s formátem problém. Podle mého názoru umožňuje také XML formát elektronické zpracování dat, což může být u PDF formátu problém.
   Na http://www.financnisprava.cz/cs/dane-elektronicky/danove-tiskopisy se lze dočíst, že PDF formát na FÚ elektronicky posílat nelze, přijímají pouze XML formáty daňových tiskopisů.
   Jinou zkušenost mám ale s VZP, když jsem zasílal přehled o příjmech a výdajích ve formátu XML do VZP přes datovou schránku, tak se mi ozvali, že formát nemohou přečíst, a musel jsem poslat přehled ve formátu PDF.

 3. Tak jsem to zkoušel a je to šílenost, asi to raději odnesu osobně, protože tohle je strašný, zasekl jsem se hned na první stránce, Vyjede nám následující obrazovka, kde si zvolíme příslušný formulář: tady jsem skončil, prosím vás pěkně, podnikám od roku 2009, jaký tedy vybrat formulář? jde o vedlejší činnost, mockrát děkuji.

  Krnáč

  1. Dobrý den,
   pokud podáváte přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2013, vyberte si formulář z kategorie:
   Daň z příjmů fyzických osob
   Daň z příjmů fyzických osob – od roku 2013 včetně

   Samozřejmě aplikace umožňuje jak odeslání vyplněného formuláře přes datovou schránku (není potřeba el. podpis) nebo pomocí elektronického podpisu, tak i vytištění vyplněného formuláře a jeho odevzdání na finanční úřad.

 4. Vladimír

  Vaše rady jsou poněkud „knížecí“. Několikrát jsem se pokoušel „ULOŽIT“ již hotový formulář na disk, ale ono to jaksi nejde. Navíc přímo na stránkách Ministerstva financí je informace, že toto uložení platí jen potud, pokud jste připojeni on line, pak se data automaticky smažou, ale už ne jejich „obal“, tedy název a adresa prázdného datového souboru, kterou nelze z počítače odstranit. Sdělte mi, jak tedy dokážete provést připojení datové schránky, přenesení tzv. uložených-neuložených dat do příloh datové schránky, a neodpojit se přitom od sítě. Mezitím vás portál MF vykopne z Vašeho daňového přiznání, že jste údajně překročil časový limit, a můžete začít se vším znovu, protože geniální ajťáci z MF vše udělali pro počítačové odborníky a ne pro normální daňové poplatníky, takže nemáte staženo ani daňové přiznání v PDF, které sice lze vytisknout, ale v PDF vás program nenechá soubor uložit. Možná že ano, ale než zjistíte jak, už jste zase z kola ven. Jejich vysvětlování, jaký formát ano, a jaký ne, je opět pro někoho jiného, než pro normálního člověka. Mne nezajímá, zda to je v XLM, PDF nebo v Excelu, Wordu nebo jiném. Ať to funguje, nechá mě to vyplnit co je třeba, nechá mě to uložit tak, aby to vypadalo jako obyčejné daňové přiznání, a ať mě to nechá soubor vytisknout a jednoduše odeslat. Už to, že si to mám tisknout v PDF (možná i uložit), ale musím to odeslat v XML je pro normálního člověka nesmysl. Pokud totiž odešlu za stávajícího stavu prostřednictvím datové schránky přiznání v XML (zázrak), pak už to nikdy nemohu zopakovat, pokud by při doručení došlo k nějaké chybě, protože ten formát už nemám uložen, MF mi jeho obsah smazalo.

  1. Dobrý den Vladimíre,
   po vyplnění formuláře dojdete na poslední stránku (jmenuje se „Závěrečná stránka vyplnění formuláře“), kde máte 4 možnosti:
   1. uložit rozpracovaný formulář ve formátu XML pro pozdější úpravy,
   2. kompletně vyplněný a zkontrolovaný formulář uložit ve formátu XML pro jeho zaslání na FÚ přes Datovou schránku,
   3. uložení formuláře ve formátu PDF pro jeho vytisknutí a osobní doručení nebo zaslání poštou na podatelnu FÚ,
   4. nebo můžete vyplněná formulář odeslat s ověřeným elektronickým podpisem.

   Netuším, proč vám nejde formulář uložit na disk, pokud kliknu na Uložení prac. souboru(nebo Uložení k odeslání do Datové schránky), tak se otevře nové okno, kde mám možnost Uložit na PC, a XML soubor se uloží. Automaticky se stahované soubory ukládají do složky Downloads (plná cesta je C:\Documents and Settings\Administrator\Dokumenty\Downloads), záleží ale, jak to má konkrétní uživatel nastavené. Já třeba používám Chrome, a pokud stisknu Ctrl+J, tak se mi zobrazí okno s naposled staženými soubory, takže hned vidím, že se mi formulář stáhl na disk. Zároveň se mi název stahovaného souboru zobrazí i na dolní liště prohlížeče.

   To dočasné uložení, které jste popisoval, trvá 30 minut, po kterou je váš rozpracovaný soubor uložen na serveru Generálního finančního ředitelství, neslouží to k trvalému uložení vašeho souboru, ale k dočasnému uložení, pokud třeba omylem zavřete okno prohlížeče apod. K trvalému uložení si musíte soubor uložit na váš disk, jako jsem to popisoval výše.

   K uložení PDF souboru klikněte na závěrečné stránce na Úplný opis k tisku, otevře se vám nové okno, kde kliknete na Vyplněný formulář písemnosti, a otevře se vám v okně prohlížeče PDF soubor, který si můžete uložit, tady záleží, jaký PDF používáte, resp. jaké rozšíření pro zobrazení PDF souborů v prohlížeči používáte. Já používám prohlížeč PDF souborů Foxit, někdo má např. Adobe apod.

   Pokud se vám podaří XML soubor daňového přiznání uložit, je už jeho odeslání na FÚ pomocí datové schránky jednoduché. Otevřete si vaši datovou schránku, dáte vytvořit novou zprávu, příjemce (váš FÚ) vyhledáte nejlépe pomocí ID čísla datové schránky, jako přílohu přiložíte váš XML soubor a odešlete.
   Při volbě Uložení k odeslání do Datové schránky se vám dokonce vypíše v novém okně i ID datové schránky vašeho příslušného finančního úřadu.

   To, že pomocí datové schránky se nemá zasílat PDF soubor, ale XML soubor má své opodstatnění. XML soubor umožňuje elektronické zpracování vyplněných dat, což PDF soubor neumožňuje.

   Pokud byste měl přesto problém s uložením či zasláním daňového přiznání, zkuste ještě napsat, a nějak to snad vyřešíme.

 5. Daniel Zuth

  Dobry den, mam dotaz k odeslani pres datovou schranku. VYplnim DP pres SW napr S602 Form Filer, OK, ale uplatnuji odecet dani za zivotni pojisteni, ktere normalne dokladam vypisem a take jsem jak OSVC tak zamestnanec, takze jeste mam Potvrzeni o prijmu z …. Nemam problem tyto potvrzeni naskenovat a ulozit jako pdf. No a muj dotaz zni:
  Jak odeslat Danove priznani pres Datovou schranku, vcetne 2 papirovych potvrzeni? napriklad 1 priloha XML a dalsi dve prilohy v PDF, je to tak spravne?

  1. Dobrý den Danieli,
   je to tak, jak jste popsal, pošlete pomocí datové schránky soubor daňového přiznání v XML formátu, a dále i přílohy naskenované např. ve formátu PDF. V jedné datové zprávě můžete odeslat klidně i více příloh. A také nezapomeňte přílohy a jejich počet označit v samotném daňovém přiznání.

   1. Daniel Zuth

    Diky za odpoved. Ano, pocet priloh v DP vyplnim jakoby to byli papirove prilohy. Jen jeste dotaz: V DP se vyplnuje pocet listu, pokud naskenuji oboustranny (nebo vicestrankovy) dokument, tak vzniknou dve strany, ale napisi 1 list ( v tiskove podobe by to byl jeden list) nebo 2 (jakoze dva jednostranne listy)? Toto muj problem neni, protoze obe potvrzeni jsou jednostranne, ale spise me to jen zajima jak je to spravne. Jeste pro ostatni, pozor lze pridavat vice priloh, ale jen do urcite velikosti (pri skenu vyske kvality to muze byt problem => snizit kvalitu, 200dpi bohate staci) Jeste jednou diky za uzitecne rady.

    1. Dobrý den,
     asi bych zapsal počet listů: 2. A pro jistotu každý soubor pojmenovat názvem skenovaného dokumentu a číslem stránky, aby se v tom úřednice vyznaly.

   2. Nezkušený a rozčílený poplatník

    Tato informace je špatná. Požil jsem tento avizovaný postup a z FÚ mi volali, že jim to nejde otevřít a že musí být pouze jeden soubor v .XML. Takže jedinou možnost vidím v použití „Daňového portálu“, kam všechno ručně!!!!! znova přepsat a přílohy v PDF připojit. Následně takto vytvořený soubor uložit do svého PC a teprve následně odeslat přes datovou schránku. Ještě jsem to nevyzkoušel, snad zítra.
    Teoreticky by to takhle mělo fungovat.
    Při pokusu o získání informací na FÚ mi nikdo nebyl schopen poradit – pracovníci/ce tuto problematiku neznají.

 6. Poslal jsem už v únoru daňové přiznání. Spolu s potvrzením příjmů. 2.6.2014 mi volali z FÚ, že mají jenom přílohy. Ve schránce se mi už odeslaná práva vymazala. Kde můžu dokázat, že jsem jim poslal všechno?

  1. Dobrý den,
   doporučuji příště po odeslání si datovou zprávu s doručenkou uložit na počítač, nebo můžete využít za poplatek datový trezor, ve kterém se zprávy uchovávají delší dobu.

 7. Četla jsem , že při odeslání podání se vygeneruje potvrzení (soubor s příponou „.p7s“), který slouží jako doklad o odeslaném podání.
  Jak toto potvrzení vygeneruji. Zpráva se mi uloží jako odeslaná. Vytisknu detail odeslané zprávy, ale nejsem si jistá, zda mi slouží jako doklad o odeslání.

   1. Tato potvrzení mi příjde z hlediska věrohodnosti málo dostačující. Přes portál aspoň klient viděl, že je to opravdu jeho přiznání, výši povinnosti. Mohl si ověřit, že přiznání skutečné došlo.
    V případě datových schránek je soubor zfo nicneříkající. Myslela jsem, že je to dokonalejší, jen já o tom nevím.
    V případě že zpráva nedojde nebo dojde špatná, jsem zvědavá jaký bude důkazní materiál.
    Nebo chci být papežštější než papež 🙂

    1. ZBLOg.CZ

     V té doručence je obsaženo potvrzení, že datovou zprávu na svém počítači zobrazil příjemce, čili o nedoručení datové zprávy bych neměl velké pochyby. Příklad takové doručené datové zprávy je např. zde: http://www.datoschranky.cz/soubory/dorucenka.pdf. Samozřejmě předpokládám, že pokud by došla datová zpráva poškozená, a pracovnice by nemohla zprávu otevřít, ozvala by se mi. To samé může nastat i při doručení poštou, elektronickým podpisem, osobním podáním.
     Samozřejmě ideální situace by byla, pokud by státní orgán doručení sám potvrdil, a po další době by potvrdil i úplnost vyplněného daňového přiznání.

 8. Pěkný článek. Datové schránky vypadají jako dobrý způsob a můžou ušetřit spoustu času.

  I když má to své ale. Někdy je lepší něco vyřizovat osobně, zvlášť v případě nějakých nejasností. Což od nového roku bohužel pro majitele datovek není možné 🙁

  Např. momentálně jsem podával registraci pro identifikovanou osobu. Bohužel je to více jak týden a nikdo se mi pořád neozval, ani jsem nedostal rozhodnutí. Nevím, jak dlouho to může trvat. Zároveň netuším jestli bylo vše správně vyplněno a doloženo. Někde totiž chtěji i fakturu, kvůli které jsem se stal identifikovanou osobou. Což je nesmysl, ale takové jsem četl názory. Já ji třeba neposílal, tak nevím. Stejně tak jsem nevypisoval obrat, jelikož se registruji z jiného důvodu, který jsem uvedl výběrem paragrafu.

  Skončila mi ale 15 denní lhůta pro povinnou registraci, tak snad stačí to, že jsem tu žádost odeslal, i když není vyřízena. Navíc musím teď podávat za minulý měsíc přiznání k DPH, tak doufám, že se to stihne brzy vyřídit a nenapíšou mi později, že je něco potřeba. Takže teď trnu, kdy konečně dostanu rozhodnutí, ať mužu podat přiznání a mít vše z krku 🙁

 9. Co jsem zkusil, tak není potřeba ukládat pro poslání přes datovou schránku do XML, ale přímo v podání se vybere možnost, že se identifikace (certifikát) bere del přihlášení do DS.
  Sice jsem si to také uložil, ale podle mne to není nutné.
  Jen v případě, že to chcete odesílat samostatně po nějaké době a ne přímo z EPO.

  Jinak mne tedy překvapilo, že když mám DS, tak musím /jsem zaměstnanec a nepodnikám – jen si letos porpvé dělám přiznání sám/ přiznání dávat přes DS jinak 2k pokuty.
  Díky za článek

 10. Vyzkoušela jsem si postup pro odeslání .xml přes datovou schránku poprvé a nutno dodat, že je to logické a jednoduché.

  Díky, za supr strukturovaný návod!

 11. zdravím,

  jelikož tento stát není schopen ochránit majitele nemovitostí před podvody, jako obranu jsem si mj. zřídil DS a pak (víceméně náhodou) zjistil, že daňové přiznání musím letos podat elektronicky.
  K elektronickému přiznání jsem přikládal celkem 3 přílohy (skeny) a (alespoň podle prostředí Daňové správy) je to tak OK, tzn. žádná chybová hláška, jak to ale vidí berňáky? Nebudou po mně chtít originály těch příloh?
  Předem dík za odpovědi i článek (netušil jsem třeba, že doručenky se po 90 dnech mažou..)

  1. Dobrý den,
   před lety jsem posílal s přiznáním k dani z příjmů také oskenované přílohy, a originál po mně nechtěli, tak předpokládám, že pokud se neozvou, je to tak v pořádku.

 12. Dobrý den,
  mám na Vás velkou prosbu. Při posílání daňového přiznání právnických osob pomocí datových stránek mi při odesílání hlásí systém Datových stránek: „Zpráva nebyla odeslána – nepovolený obsah přílohy“. Můžete mi poradit, co mám udělat, abych mohla také daňové přiznání v pořádku odeslat? Děkuju, za každou, třeba i drobnou radu. 🙂

 13. Mám stejný problém, datová schránka nepřijme soubor s příponou xml, ale pouze zfo.
  Co mám dělat? Děkuji za odpověď

  1. ZBLOg.CZ

   A jakým způsobem daňové přiznání zpracováváte? Přes daňový portál nebo nějakým účetním softwarem?

 14. jednatel

  Nejjedodušší je to opravdu vyťukat na portálu a pouze „podepsat“ přihlášením do DS.
  Narazil jsem na jiný problém, FÚ od letoška neakceptuje výkaz ZZ a Rozvahu jako přílohu v .pdf. Je potřeba už při vypisování na portálu úúúúúúúúúplně dole vpravo najít tlačítko E-přílohy a tam si to naťukat.
  Samy dámy na úřadech to netuší….Ach jo!

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru