Jste zaměstnanec a máte zpřístupněnu datovou schránku? Pak si dejte pozor na způsob podání daňového přiznání

Přišel mi mailem zajímavý dotaz od jednoho čtenáře. Ptal se mě, jakým způsobem musí podávat daňové přiznání na Finanční úřad, pokud má zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku jako fyzická osoba – občan/nepodnikatel.

Protože se blíží termín podání přiznání k dani z příjmů, zmíním jedno úskalí, které s tím souvisí.

V roce 2015 byla zavedena povinnost, aby osoba, která má zpřístupněnu datovou schránku, podávala daňová přiznání elektronicky.

Co říká zákon?

Konkrétně se jedná o § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád:

Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání podle odstavce 1 učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1.

Jste zaměstnanec a máte datovou schránku? Tak pozor!

Datovou schránku může mít zřízenu a zpřístupněnu i zaměstnanec.

Pokud tomu tak je, tak v případě, že za něj nepodává daňové přiznání jeho zaměstnavatel, ale podává jej přímo zaměstnanec, musí jej podat elektronicky. A to se samozřejmě netýká jen přiznání k dani z příjmů, ale i ostatních daňových přiznání.

Způsoby jsou v zásadě dva:

  1. Pomocí Elektronického podání (EPO) pro finanční správu:
    1. identita ověřena v průběhu odeslání vyplněného daňového přiznání pomocí přihlášení do vaší datové schránky (tuto možnost používám a mohu doporučit)
    2. identita ověřena elektronickým podpisem (pokud ho máte)
  2. Zasláním datové zprávy přímo přes vaši datovou schránku.

Za nedodržení povinného elektronického podání správce daně už rovnou vystavuje pokutu 2 000 Kč bez předchozího upozornění. Pokud tedy máte datovou schránku, a jste povinen podat daňové přiznání elektronicky, ale podáte ho ještě postaru osobně nebo dopisem, tak vám pravděpodobně přijde platební výměr na výše zmíněnou částku bez toho, že by vás ještě předtím upozornili na povinnost elektronického podání.

A jakých podání se elektronická komunikace týká?

  • Přihláška k registraci
  • Oznámení o změně registračních údajů
  • Řádné daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání
  • Hlášení a vyúčtování

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru