Kdy je drobný hmotný majetek v daňové evidenci součástí zásob a kdy už ne?

Vydělávejte peníze psaním nebo prodejem článků:

 1. Zaregistrujte se na Copywriting.cz.
 2. Odpovídejte na poptávky.
 3. Pokud vás inzerent vybere, sepište článek.
 4. Po odsouhlasení článku obdržíte peníze.

Vydělávejte psaním článků »

Možná jste při vedení daňové evidence nebo při vyplňování daňového přiznání také narazili na otázku, jak to vlastně je se zařazením drobného hmotného majetku? Zda je součástí zásob, nebo nikoliv?

Trochu jsem tedy pátral a zjistil jsem následující informace.

Nejprve si řekněme, co to ten drobný hmotný majetek vlastně je:

Jedná se o samostatné movité věci a soubory movitých věcí s dobou použitelnosti delší než jeden rok v ocenění do 40 000 Kč.

Dále si řekněme, co patří mezi zásoby:

 • materiál
 • zásoby vlastní výroby
 • zvířata
 • zboží

Jednou z položek materiálu, a tedy i zásob, je i drobný hmotný majetek, ovšem pouze do okamžiku výdeje do spotřeby. Po vydání do spotřeby už je tento majetek třeba evidovat jako drobný hmotný majetek v užívání. Drobný hmotný majetek v užívání už tedy není součástí zásob.

Pokud bych si pod tím měl představit nějaký příklad, tak dejme tomu, že zedník, který vede daňovou evidenci, si nakoupí dvě nové vrtačky, z toho jednu bude ihned používat a druhou si nechá jako rezervní a nebude ji zatím ani rozbalovat. Čili jedná se v obou případech o drobný hmotný majetek, ale vrtačku, kterou hned používá, už nepovažuje za zásobu, ale za drobný hmotný majetek v užívání, naopak rezervní vrtačku, kterou nepoužívá, tak ji zařadí do zásob. Pokud by se mu první vrtačka rozbila, vezme si ze zásob druhou rezervní a jakmile ji začne používat, přestává být již položkou zásob, ale stává se drobným hmotným majetkem v užívání.

Možná by se zdálo, že to není zase tak důležité, ale opak je pravdou, vyjmenuji alespoň tři důvody, které mě teď napadly:

 1. Každý rok se musí udělat inventarizace, do které patří i inventarizace zásob.
 2. Hodnota zásob se uvádí do přiznání k dani z příjmů fyzických osob, konkrétně do přílohy č.1 do tabulky D.
 3. Při přechodu z daňové evidence na výdajové paušály musíme podat dodatečné daňové přiznání za předchozí daňové období, kde se upraví základ daně mimo jiné i o zásoby vykázané k 31.12. předchozího zdaňovacího období.

Nejsem účetní ani daňový poradce, vycházel jsem z informací na internetu a z jedné odborné publikace, ale myslím si, že uvedené členění, kdy je a kdy není drobný hmotný majetek zásobou, vypadá docela logicky.

3 místa, kde si můžete přivydělat peníze:

 1. Copywriting.cz – pište články za peníze. Vydělat si můžete i tisíce Kč.
 2. Linketica.com – publikujte obsah na vašem magazínu nebo sociálních sítích.
 3. PR Yard.com – umístěte obsah na vašem webu nebo FB profilu a Instagramu.

Máte na to stejný názor, nebo postupujete jinak? Nebojte se ozvat v komentáři pod článkem.


Mohlo by se vám líbit...

Počet komentářů: 2

 1. Tomáš Večeřa napsal:

  Dobrý den,
  chci se prosím zeptat, provedli jsme opravu střechy na školní budově za 200 tis. Kč. Má se správně tato oprava účtovat jako investice nebo jaké jsou podmínky pro zaúčtování do investic a do oprav. Děkuji Večeřa

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *