Jak se změní výše minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění pro rok 2015?

Rok 2014 je za námi, takže je nejvyšší čas zjistit, jak to bude v roce 2015 s výší minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění OSVČ.

Opět připomínám, že uvedené minimální platby záloh platí pro OSVČ, která má podnikání jako hlavní činnost a v přehledech pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu jí vyšla částka nižší, než je minimální výše zálohy, nebo pro podnikatele, kteří začali v minulém nebo tomto roce podnikat.

Změna výše minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění

Vzhledem k tomu, že mi v přehledech pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu za rok 2013 vyšly pro rok 2014 předepsané minimální zálohy, platil jsem doposud minimální zálohy platné pro rok 2014 na sociální (1 894 Kč) a zdravotní (1 752 Kč) pojištění.

Pro rok 2015 se minimální výše těchto záloh mění směrem nahoru oproti předcházejícím rokům opět jen mírně. Minimální výše zálohy pro sociální pojištění je nově 1 943 Kč a pro zdravotní pojištění 1 797 Kč.

V měsíci leden 2015 ještě u mě probíhají platby záloh na sociální a zdravotní pojištění za měsíc prosinec 2014, tedy v původní výši platné pro rok 2014.

Změny výše plateb záloh pro rok 2015 vám chci nyní popsat.

Kdy změnit zálohu u sociálního pojištění

Nově začínající podnikatel v roce 2015 platí už novou minimální zálohu na sociální pojištění ve výši 1 943 Kč a zaplatí ji od 1. do 20. dne následujícího měsíce (pokud začne podnikat v lednu, tak zaplatí zálohu za leden v termínu od 1. února do 20. února).

Podnikatel, který začal podnikat například v minulém roce 2014 a platil doposud minimální zálohy na sociální pojištění, tak bude i nadále platit zálohy ve výši platné pro rok 2014 (tedy 1 894 Kč). Ke změně výše zálohy dojde až za měsíc, ve kterém podal podnikatel přehled ČSSZ, a to na částku, která mu v přehledu vyjde jako nová výše zálohy, nebo pokud mu vyjde částka menší, než je minimální záloha, tak bude platit nově zálohy právě ve výši 1 943 Kč. Pokud tedy například podá přehled v měsíci dubnu, tak platí novou výší záloh od měsíce dubna, a záloha za měsíc duben je splatná od 1. května do 20. května.

Kdy změnit zálohu u zdravotního pojištění

Nově začínající podnikatel v roce 2015 platí už novou minimální zálohu na zdravotní pojištění ve výši 1 797 Kč a zaplatí ji do 8. dne následujícího měsíce (pokud začne podnikat v lednu, tak zaplatí zálohu za leden v termínu do 8. února).

Podnikatel, který začal podnikat například v minulém roce 2014 a platil doposud minimální zálohy na zdravotní pojištění, tak na rozdíl od sociálního pojištění bude už od ledna platit minimální zálohy na zdravotní pojištění v nové výši 1 797 Kč. Nebude tedy čekat se změnou záloh až na měsíc, ve kterém podává přehled pojišťovně. Samozřejmě po podání přehledu pojišťovně se příslušná výše zálohy upraví dle toho, jak si ji vypočte v přehledu. Pokud tedy například podá přehled v měsíci dubnu, tak platí novou výší záloh od měsíce dubna, a záloha za měsíc duben je splatná do 8. května.


Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru