Jaké doklady o prodeji vydávám jako OSVČ – neplátce DPH?

Jedna z prvních věcí, kterou jsem nakoupil při zahájení podnikatelské činnosti, byly prodejní doklady, které nyní vystavuji zákazníkům. Protože u mě platba vždy probíhá hotově po dokončení práce, používám jako doklad o prodeji zákazníkům z řad soukromých osob tzv. paragon, pří prodeji firemním zákazníkům potom příjmový pokladní doklad (PPD).

Dále občas využívám ještě výdajový pokladní doklad (VPD), a to v případech, kdy převádím peníze z tzv. průběžných položek z pokladny na svůj podnikatelský účet, nebo pokud si vybírám peníze z pokladny pro svoji osobní potřebu. Více se o tom zmiňuji v článku Několik tipů k daňové evidenci.

Co předepisuje zákon?

Teď trochu teorie. Pokud jste OSVČ, čili podnikáte podle Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a jste stejně jako já neplátce DPH, tak se na vydávání dokladů o prodeji zboží vztahuje tato pasáž:

Co říká zákon?

§ 31 Povinnosti podnikatele

(14) Podnikatel je povinen vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby. Na dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením, a identifikačním číslem, datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cena, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

V případě, že nevydáme na žádost zákazníka doklad o prodeji, dopouštíme se správního deliktu.

Pozor na porušení zákona

§ 62

(1) Právnická osoba jako podnikatel nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že:

r) nevydá na žádost zákazníka doklad o prodeji zboží nebo poskytnutí služby, nebo na dokladu neuvede zákonem stanovené údaje podle § 31 odst. 14

Co všechno vyplňuji na doklady?

Takže konkrétně v mém případě většinou vystavuji tzv. paragony, kde vyplním ručně propiskou (tučně jsem označil povinné údaje dle Živnostenského zákona):

 • název služby,
 • cenu za každou službu,
 • celkovou cenu za všechny služby,
 • datum,
 • podpis,
 • pro začlenění do daňové evidence nahoře připíši pořadové číslo dokladu.

Dále otisknu razítko, kde mám uvedeno:

 • jméno a příjmení,
 • místo podnikání,
 • ,
 • telefon,
 • e-mail,
 • adresu webových stránek.

Jak vypadají tiskopisy a kde je sehnat?

Pokud jste neplátci DPH, nedoporučuji používat tiskopisy, kde se vyskytuje označení daňový dokladzjednodušený daňový doklad.

Jak uvidíte dále, u příjmových a výdajových pokladních dokladů se mi nepodařilo získat ty, na kterých by nebyla zmínka o DPH. To však nebrání tomu, aby i neplátce DPH je mohl používat. Prostě a jednoduše DPH nevyplňuje. Plátcem DPH se totiž kromě dalších případů stáváme, pokud na dokladu uvedeme daň, pokud ji tedy neuvedeme, je to v pořádku.

Ideální je zakoupit a používat samopropisující tiskopisy. Originál dávám tomu, kdo mi platí za služby nebo zboží a sám si nechávám kopii, kterou pak založím do daňové evidence.

Abyste měli představu, jaké doklady jsou vhodné pro OSVČ, neplátce DPH, tak se můžete podívat na konkrétní tiskopisy, které jsem si pro své potřeby zakoupil.

Tiskopisy lze zakoupit v klasickém papírnictví, kancelářských potřebách, konkrétně tyto jsem zakoupil v Home&Office v Brně, uvádím pro možnost objednání i odkazy, kde najdete přesné označení tiskopisů:

Paragon PT005

Příjmový pokladní doklad PT020

Výdajový pokladní doklad PT040

Jaké doklady vystavují plátci DPH?

Na závěr připomínám, že pokud jste plátci DPH, tak vydáváte tzv. daňové doklady, příp. zjednodušené daňové doklady, jak mají vypadat se dočtete v Zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Paragon
Paragon
Příjmový pokladní doklad
Příjmový pokladní doklad
Výdajový pokladní doklad
Výdajový pokladní doklad

34 názorů na “Jaké doklady o prodeji vydávám jako OSVČ – neplátce DPH?”

 1. Velmi často začínající podnikatelé zaměňují na konci zmíněný daňový doklad za běžnou fakturu. Ona to faktura nakonec beztak bude, ale pozor, neplátce DPH na faktuře žádné DPH na rozdíl od plátce DPH mít nebude. Již několikrát jsem viděl, že neplátce nejenže vystavil, ale dokonce i vyčíslil DPH. Do problému se však nedostane pouze on, ale i podnikatel, který si daného podnikatele „neproklepne“ a vyčíslenou DPH pak uplatní v přiznání k DPH. Takže na tento rozdíl pozor. Detaily lze najít na http://www.doklad-danovy.cz.

 2. Především je třeba pochválit kvalitní článek. Do komentáře chci jen uvést, že souhlasím s informacemi výše, především začínající podnikatelé míchají jablka s hruškama. Neplátce s radostí vyčíslí DPH nebo naopak plátce DPH uvádí jednu cenu a DPH nevyčíslí.

 3. pan Martin

  Je treba uvest jeste nasledujici:

  podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku mají za povinnost uvést také údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky. Podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku zase údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni (např. živnostenský rejstřík).

  Takze napriklad neplatce zapsany v ziv. rejstriku neco jako: Podnikatel zapsany v zivnostenskem rejstriku MeU Horni Dolni.

  1. Dobrý den,
   děkuji za doplnění.

   Před rokem 2014 dle Obchodního zákoníku (citace dole) se tento údaj měl uvádět pouze na přímo vyjmenovaných obchodních listinách (objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách, internetových stránkách).
   Nevíte někdo, zda podle současné úpravy se mezi obchodní listiny počítá i ručně vypsaný paragon? Přijde mi docela nadbytečné, vyplňovat na paragon ještě podobnou větu o zápisu. Do minulého roku jsem ji tam nevyplňoval, pouze na faktury.

   Nyní v roce 2014 podle nového Občanského zákoníku platí podle
   § 435
   1) Každý podnikatel musí uvádět na obchodních listinách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu své jméno a sídlo. Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku uvede na obchodní listině též údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky; podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku; podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence. Byl-li podnikateli přidělen identifikující údaj, uvede i ten.

   Dřívější úprava do 31.13.2013 podle Obchodního zákoníka:
   § 13a Obchodní listiny
   (1) Každý podnikatel je povinen na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu (dále jen „internetové stránky“) uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky, a podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku též údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni. Údaj o výši základního kapitálu lze v těchto listinách a na internetových stránkách uvádět, jen jestliže byl zcela splacen.

 4. Dobrý den,
  nechala jsem si zhotovit razítko, které jsem zaplatila v hotovosti.
  Prodavačka mi vystavila originál paragon, na kterém vypsala číslo paragonu, název zboží, částku, DPH , datum vystavení s razíkem její firmy.
  Protože jsem to zaplatila v hotovosti, vystavila jsem si výdajový pokladní doklad VPD s náležitostmi – č. dokladu, datum vystaveného paragonu, komu jsem to zaplatila, její DIČ , účel platby, nahoru jsem dala své razítko a napsala jsem do DIČ, že jsem neplátce DPH.
  Jak mám vypsat částku 385,- Kč za zhotovení razítka do VPD?
  Kolonka: Cena bez DPH – nechat prázdnou
  + ……. % – nechat prázdnou
  Celkem: vypsat 385,00.

  Do daňové evidence pokladna – výdaje – daňový výdaj mám napsat č. VPD a připichnout k tomu paragon.

  Děkuji za radu.

  Uhlířová Milada

  1. ZBLOg.CZ

   Dobrý den,
   pokud mám od prodejce paragon nebo stvrzenku o zaplacení zboží, tak už k němu výdajový pokladní doklad nevypisuji.
   Příjmový pokladní doklad obvykle vystavuji pouze pokud mi platí za práci hotově firmy, které si jej pak dávají do účetnictví, soukromým zákazníkům vystavuji obyčejné paragony, kopie vždy zařadím do daňové evidence.
   Výdajový pokladní doklad vypisuji pouze v případě, kdy si vybírám peníze z podnikání pro osobní potřebu. Samozřejmě nic vám nebrání psát ke každému příjmu nebo výdaji z pokladny i PPD a VPD.
   Co se týká zapsaní ceny, tak taky mám PPD a VPD s kolonkami pro DPH, protože jiné jsem nesehnal, a jelikož jsem neplátce DPH, tak vždy kolonky „Cena bez DPH“, „DPH“ proškrtnu, a vypíši pouze jednu cenu. Někde k razítku pak připíšu, že nejsem plátce DPH.

 5. Nedávno jsem četl zajímavý článek o tom, jak nakupovat zboží v zahraničí. Je tam popsáno vše do puntíku a jsou tam dobrá doporučení proč a kde nakupovat. Jestli by vás to zajímalo, čtěte tady: http://www.erada.cz/?p=850 . Dozvíte jestli vás musí trápit clo, DPH, kolik vás to bude stát, jestli ušetříte nebo ne a je-li to vlastně taková výhoda, jak si možná myslíte.

 6. Dobrý den,
  mám prosbičku, pokud se budu jako živnostník zabývat pouze prodejem položek do 50Kč, mám povinnost pokaždé vystavovat zákazníkovi doklad o koupi?
  Předem děkuji za odpověď.

  1. Dobrý den, prodávající je povinen vystavit doklad o prodeji na žádost zákazníka, přesně to formuluje § 31 odst. 14 Živnostenského zákona:
   (14) Podnikatel je povinen vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby. Na dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením, a identifikačním číslem osoby, bylo-li přiděleno, datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cena, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

 7. Jana Adamcová

  Dobrý den, jako neplátce DPH jsem v některých případech povinná uvádět DIČ?

  1. Dobrý den,
   pokud je mi známo, tak u neplátců DPH se DIČ uvádí při styku s finančním úřadem.

 8. Dobrý den,
  chci se zeptat na povinnosti pro OSVČ neplátce DPH. Píšete, že vydat paragon musí OSVČ „na žádost zákazníka“. Což by znamenalo, že když prodávám své výrobky soukromím osobám a žádná z nich nechce paragon, tak bych za celý rok žádný nevypsal. A pokud by mi všichni platili v hotovosti, tak jediné informace o mých příjmech je např. tabulka v excelu, kterou si pro ten účel sám vytvořím…
  Je tomu skutečně tak?
  Právě jsem vedl debatu na tohle téma s kamarádem podnikatelem, který tvrdí, že mám povinnost paragon vždy vypsat.. A také jsem zde http://www.epravo.cz/top/clanky/informace-k-vydavani-dokladu-o-prodeji-zbozi-nebo-poskytnuti-sluzby-v-souvislosti-s-novelou-zivnostenskeho-zakona-a-ucinnosti-zakona-o-registracnich-pokladnach-34108.html četl, že od 1. července 2005 je změna, kterou chápu tak, že musím vždy vydávat doklad pokud je částka vyšší než 50kč…
  Jak to tedy je? Děkuji za odpověď

  1. Dobrý den,
   v aktuálním znění Živnostenského zákona stále platí to, co je napsáno i v článku, tedy že „Podnikatel je povinen vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby…“. Můžete si to ověřit např. zde (zákon č. 455/1991 Sb., § 31, odst. 14): http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-455-1991-sb-o-zivnostenskem-podnikani-zivnostensky-zakon/uplne/.
   Co se týká vedení daňové evidence, neřeknu vám přesně, zda je povinnost vypisovat veškeré prodejní doklady, ale spíše bych to doporučoval, a také to tak dělám, pokud zákazník nechce paragon, a takových je téměř 100 procent, tak si částku poznamenám na papír, a jak přijedu domů, tak si paragon vypíšu vč. všech náležitostí, které na prodejní doklad patří. Náležitosti jsou vypsány také ve výše uvedeném paragrafu Živnostenského zákona).
   I při absolvování kontroly na Živnostenském úřadu proběhla namátková kontrola prodejních dokladů a faktur.
   Samozřejmě pro daňové přiznání jsou nejdůležitější příjmy a výdaje z daňové evidence.
   Takže když bych to měl shrnout, prodejní doklady musíte vydat pouze na vyžádání zákazníka, ale doporučil bych je vypisovat klidně i doma jako podklad pro daňovou evidenci a pro případné kontroly, zda je to zákonná povinnost, to by vám řekl někdo povolaný (účetní, daňový poradce) nebo někdo z FÚ nebo ŽÚ.
   Co se týká odkazu ve vašem příspěvku, jedná se o staré znění, které se upravovalo kvůli zákonu o registračním pokladnách, který byl účinný tuším od července 2005, ale později byl po změně vlád zrušen.

 9. Děkuji za odpověď, paragony si tedy budu vypisovat pro účely evidence, ze zákazníků je budou do budoucna chtít tak maximálně nějaké instituce, prozatím se nikdo neptal…

 10. Dobrý den,
  z čeho vychází nutnost vydávat příjmové pokladní doklady (PPD)? Měl jsem za to, že neplátce DPH vždy vydává pouze paragony, ať už prodává fyzickým nebo právnickým osobám. Nemůže to být právě ten důvod, že jste nesehnal tiskopis bez položky DPH?

  1. Dobrý den,
   nutnost vydávat PPD zřejmě není stanovena nikde, ale firemní zákazníci při platbě v hotovosti po mně chtějí PPD, zřejmě je to nějaký zažitý zvyk, kdy pohyb peněz na pokladně firmy evidují právě pomocí příjmových a výdajových pokladních dokladů.
   Myslím, že pokud byste vzal čistý list papíru a doplnil na něj veškeré náležitosti, které má prodejní doklad obsahovat, tak by bylo také vše v pořádku, stejně tak, pokud byste vydal paragon.
   Takže paragony vydávám zákazníkům, i když je pravda, že si jej vyžádá asi jeden ze sta, a PPD vydávám firmám.

 11. Dobrý den, měla bych dotaz….čím víc čtu o dokladech apod., tím víc jsem z toho zmatená. Pokud podnikám na ŽL v oblasti poskytování služby masáží při zaměstnání a nejsem plátce DPH, jak je to pro mě s doklady? Musím vystavit doklad každému zákazníkovi či jenom na požádání? Musím vést klasickou evidenci nebo mi stačí tabulka v excelu? Jaká je nejjednodušší varianta, vést si evidenční knihu či používat dejme tomu nějaký program?

  1. Dobrý den,
   doklady se vydávají na vyžádání, viz § 31 odst. 14 zákona č. 455/1991 Sb.
   Pokud vedete daňovou evidenci, tak doporučuji program PROFIT, ale existuje spousta dalších systémů. Můžete vést evidenci i v Excelu, ale třeba zmiňovaný PROFIT vám nabízí spoustu dalších funkcí pro daňové přiznání, můžete exportovat přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu apod.
   Co má obsahovat daňová evidence je uvedeno v § 7b zákona č. 586/1992 Sb.

 12. Vladimír

  Dobrý den, chci se zeptat jak mám postupovat v mém případě kdy chci vystavit příjmový doklad online na základě zaplacení zákaznika na mém webu.
  Jde o to, že neprodávám žádnou fyzickou věc, nýbrž funkce na swých stránkách za poplatek.
  Tedy, zákazník zaplatí např. pomocí sms, nemám o něm žádné informace,pouze jeho ID a mail z mé databáze.
  Tedy automaticky vygeneruji příjmový doklad a ten sobě i jemu pošlu na mail v příloze.
  Já mám doklad,on má doklad,ale mě se z té příjaté částky ještě cestou strhnou poplatky za převody a služby třetích stran, takže já vystavím doklad na 100,- ,ale mě fyzicky na účet dorazí pouze 80,- ikdyž posléze samozřejmě dostanu vyučtování z té třetí strany, není pravda,že jsem přijal 100,- …
  Mám tedy dva dotazy:
  1. co taky online vystaveny doklad musí obsahovat aby byl platný. (nedám na něj razítko,ani podpis – tedy ne originální)
  2. Jak účetně řešit ten deficit mez napsanou přijatou částkou a skutečnou přijatou částkou ?
  Děkuji moc.

  1. Dobrý den, mně přijde logické si dát do příjmu těch 100 Kč, protože jste je vlastně přijal, jen k Vám už nedorazily 🙂 A potom následně do výdajů si dáte těch 20 Kč, co jste zaplatil za zprostředkování platby.

 13. Dobrý den, chtěla bych se zeptat jako neplátce dph můžu vystavit paragon s prodejem zboží a službou (prací) dohromady? Musím na paragon uvádět i na čem byla práce provedena? Děkuji

  1. Dobrý den,
   nejsem účetní, takže moji odpověď na první otázku berte s rezervou. Zkusil jsem hledat odpověď na internetu, ale odpověď přímo na váš dotaz jsem nenašel.

   Řídil bych se tím, aby bylo pro vás i pro případnou kontrolu snadné pomocí paragonů doložit vaše příjmy. Pokud využíváte výdajové paušály, tak je možné, že máte jinou procentuální výši výdajových paušálů pro prodej zboží a jinou pro poskytování služeb/práce. Pokud byste pak obojí uváděla na jednom paragonu, tak by mohlo být trochu obtížnější vyhledávat a kontrolovat příjmy pro každou činnost zvlášť.

   Pokud by prodej zboží i práce spadaly do stejně vysokého procentuálního výdajového paušálu nebo pokud uplatňujete skutečnou výši výdajů, tak je zřejmě jedno, zda budete mít oboje položky na jednom nebo na dvou dokladech. O evidenci příjmů pro různé činnosti při uplatňování výdajových paušálů si můžete něco málo přečíst třeba zde: http://www.jakpodnikat.cz/pausalni-vydaje-procentem.php v kapitole Více druhů příjmů.

   Nechal bych to asi na vašem zvážení. Při vydávání dokladů je samozřejmě jednodušší psát vše na jeden, při počítání příjmů pro daňové přiznání a pro případnou kontrolu, zvlášť, pokud byste měla rozdílné výdajové paušály pro dvě různé činnosti, by bylo asi lepší vydávat dva doklady o prodeji.

   Druhá odpověď je jednoznačná, na dokladu o prodeji musí být uveden i druh zboží nebo služby, takže bych uvedl konkrétní název zboží nebo služby, aby se dalo určit, za co přesně vám zákazník zaplatil.

 14. CHtěl bych začít piodnikat př.Nejsem platce Dph .Můžu přijmout penize v hotovosti oproti přijmovému dokladu nebo mi musí přijít na účet.

  1. Dobrý den,
   samozřejmě můžete v rámci své činnosti přijímat peníze jak v hotovosti, tak i převodem na bankovní účet.

 15. Dobrý den,chci se zeptat když jsem OSVČ a nejsme plátce DPH a lidé mi platí na učet musím do toho přijmového dokladu uvádět i cenu s poštovným nebo bez ?

 16. Dobrý den, pracuji jako kadeřnice a nejsem plátce DPH, jsem povinna vydávat paragon i bez vyžádání? Dřív to tak nebylo, tak jestli není nějaká novela. Děkuji.

  1. Dobrý den,
   uvedené znění zákona je stále platné, takže doklad o prodeji zboží nebo služeb se musí vydat na vyžádání zákazníka. Pokud spadáte nebo budete někdy v budoucnu spadat do některé další vlny EET, tak budete muset vydávat účtenku i bez vyžádání.

 17. Dobrý den, pokud jako OSVČ přijímám platbu na účet, tak na paragon mám vypisovat částku i včetně poštovného nebo rozepsat zvlášť (zboží + poštovné) nebo pouze částku bez poštovného? Do příjmů zahrnuji celkovou přijatou částku na účet, tzn. včetně poštovného? Pokud přijímám peníze pouze na účet a následně odesílám zboží poštou, mám automaticky přikládat paragon nebo pokud platí, že je paragon pouze na vyžádání, znamená to v praxi, že bych paragon posílala na přání dodatečně poštou? Moc děkuji za odpověď

 18. Paragon versus Příjmový doklad a EET

  Dobrý den,
  narazil jsem na tuto zajímavou diskuzi a dovolil bych si přidat i svůj dotaz.
  V diskuzi se uvádí, že Paragon a Příjmový doklad jsou v zásadě totéž (to jsem si také myslel) a Příjmový doklad se vystavuje obvykle pro firmy?!?.
  Vystavuji Paragony v elektronické podobě a na vyžádání tisknu. Momentálně by bylo možné Paragon nevystavit a ručně vypsat Příjmový doklad, ale příjde mi to nesmyslné. Když jdu něco koupit třeba do obchodních řetězců a chci nákup evidovat, tak si nedovedu představit, že bych po pokladní nebo na informacích vyžadoval Příjmový doklad protože nejsem běžný spotřebitel, ale jsem podnikatel, prostě maximálně na Paragon dají razítko a podpis (i když i toto není nutné).
  Zanedlouho nastane éra EET a pak už nevím, jak se s tím vypořádat. Standardně vystavím elektronicky Paragon, ten automaticky odešlu do EET, vyřízeno. To bych musel udělat, i kdybych vypisoval Příjmový doklad, protože Příjmový doklad do EET neodešlu. Když vystavím oba doklady, tak budu mít v evidenci 2x příjem. Jak bych to měl řešit? Podle mého vyhovuje paragon pro všechny typy běžných příjmů, ale, co když bude protistrana trvat na Příjmovém dokladu?
  Děkuji za případný komentář.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru