ZBLOg.cz » Časté chyby OSVČ » Časté chyby 1: Chybějící doklad o zaplacení zboží nebo služeb

Časté chyby 1: Chybějící doklad o zaplacení zboží nebo služeb

Tímto dnešním článkem bych chtěl načít sérii postupně dalších navazujících krátkých článků o častých chybách, kterých se dopouští nejen drobní živnostníci v počátcích, ale i v průběhu podnikání,  a přitom je někdy velice jednoduché se jich vyvarovat.

Doufám, že vám budou postupně uveřejňované články k užitku, a vyhnete se tak díky nim možným problémům.

V dnešním prvním článku bych popsal docela častý jev, který jsem zpozoroval v dotazech v různých diskusních fórech o podnikání, a sice chybějící doklad o zaplacení.

V případě, že se rozhodneme vést daňovou evidenci, je třeba evidovat příjmy a výdaje. V případě evidence výdajů je třeba získat při každé platbě doklad o skutečném zaplacení částky.

  • Pokud platíme dodavateli převodem na bankovní účet, je to jednoduché, takovým dokladem je výpis z bankovního účtu za každý měsíc.
  • Pokud platíme hotově, je takovým dokladem např. příjmový pokladní doklad, který nám předá dodavatel, pokud nám předá fakturu za hotové, je třeba mít na ní opět potvrzené převzetí hotovosti.
  • Pokud ovšem platíme formou dobírky, je třeba si od poštovního doručovatele, nebo od kurýrní přepravní společnosti vyžádat i potvrzení o zaplacení příslušné částky.

Nestačí tedy mít v balíku přiloženu fakturu, ale je třeba k ní připojit i příslušnou stvrzenku o zaplacení částky. Pod pojmem faktura si můžeme představit jen jakousi výzvu k zaplacení, a teprve výpis z účtu nebo potvrzení o zaplacení, je dokladem o skutečném zaplacení této výzvy (faktury).


Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *