Jak se změní výše minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění pro rok 2014?

AKTUÁLNĚ

Změny minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění pro rok 2015 naleznete v článku  Jak se změní výše minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění pro rok 2015?

Blíží se konec roku 2013, takže je nejvyšší čas zjistit, jak to bude v nadcházejícím roce 2014 s výší minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění OSVČ.

Opět připomínám, že uvedené minimální platby záloh platí pro OSVČ, která má podnikání jako hlavní činnost a v přehledech pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu jim vyšla částka nižší, než je minimální výše zálohy, nebo pro podnikatele, kteří začali v minulém nebo tomto roce podnikat.

Změna výše minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění

Vzhledem k tomu, že mi v přehledech pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu za rok 2012 vyšly pro tento rok 2013 předepsané minimální zálohy, platil jsem doposud minimální zálohy platné pro rok 2013 na sociální (1 890 Kč) a zdravotní (1 748 Kč) pojištění.

Pro rok 2014 se minimální výše těchto záloh mění směrem nahoru oproti předcházejícím rokům jen mírně. Minimální výše zálohy pro sociální pojištění je nově 1 894 Kč a pro zdravotní pojištění 1 752 Kč.

V měsíci leden 2014 ještě u mě probíhají platby záloh na sociální a zdravotní pojištění za měsíc prosinec 2013, tedy v původní výši platné pro rok 2013.

Změny výše plateb záloh pro rok 2014 vám chci nyní popsat.

Kdy změnit zálohu u sociálního pojištění

Nově začínající podnikatel v roce 2014 platí už novou minimální zálohu na sociální pojištění ve výši 1 894 Kč a zaplatí ji od 1. do 20. dne následujícího měsíce (pokud začne podnikat v lednu, tak zaplatí zálohu za leden v termínu od 1. února do 20. února).

Podnikatel, který začal podnikat například v minulém roce 2013 a platil doposud minimální zálohy na sociální pojištění, tak bude i nadále platit zálohy ve výši platné pro rok 2013 (tedy 1 890 Kč). Ke změně výše zálohy dojde až za měsíc, ve kterém podal podnikatel přehled ČSSZ, a to na částku, která mu v přehledu vyjde jako nová výše zálohy, nebo pokud mu vyjde částka menší, než je minimální záloha, tak bude platit nově zálohy právě ve výši 1 894 Kč. Pokud tedy například podá přehled v měsíci dubnu, tak platí novou výší záloh od měsíce dubna, a záloha za měsíc duben je splatná od 1. května do 20. května.

Kdy změnit zálohu u zdravotního pojištění

Nově začínající podnikatel v roce 2014 platí už novou minimální zálohu na zdravotní pojištění ve výši 1 752 Kč a zaplatí ji do 8. dne následujícího měsíce (pokud začne podnikat v lednu, tak zaplatí zálohu za leden v termínu do 8. února).

Podnikatel, který začal podnikat například v minulém roce 2013 a platil doposud minimální zálohy na zdravotní pojištění, tak na rozdíl od sociálního pojištění bude už od ledna platit nové minimální zálohy na zdravotní pojištění ve výši 1 752 Kč. Nebude tedy čekat se změnou záloh až na měsíc, ve kterém podává přehled pojišťovně. Samozřejmě po podání přehledu pojišťovně se příslušná výše zálohy upraví dle toho, jak si ji vypočte v přehledu. Pokud tedy například podá přehled v měsíci dubnu, tak platí novou výší záloh od měsíce dubna, a záloha za měsíc duben je splatná do 8. května.


Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru