ZBLOg.cz » Podnikání » Jak vypadal můj podnikatelský záměr

Jak vypadal můj podnikatelský záměr

Jedna platforma pro majitele webů, inzerenty i copywritery:

 • Jako majitel webu vydělávejte publikováním obsahu.
 • Inzerenti mohou vybírat z tisíců webových stránek a blogů.
 • Jako copywriter si vydělávejte psaním článků a textů.

Řada z vás se možná rozhodla začít podnikat a stojí před otázkou, jak má vypadat podnikatelský plán. Rozhodně se nepovažuji za člověka s dokonalým ekonomickým přehledem a vědomostmi, ale také jsem se dostal do situace, kdy jsem pro potřeby rozjezdu svého podnikání, a hlavně také kvůli získání dotace od Úřadu práce podnikatelský plán sepsal. Přiznám se, že ta dotace byla asi hlavní motivace a pokud by jí nebylo, asi těžko bych v sobě hledal sílu takový dokument stvořit.

Jelikož nebyl čas zasednout v čítárně do knih s ekonomickou tématikou, takže jediným mým zdrojem byly volně dostupné informace z internetu. Bohužel opravdu přínosných informací jsem ohledně tohoto tématu příliš nenašel, ale nějaké přeci.

Hlavním zdrojem pro mě byly články na webu:

http://www.ipodnikatel.cz/Podnikatelsky-zamer/

Kapitoly si každý může přizpůsobit na míru svému záměru.

Nyní popíšu detailně moje členění podnikatelského záměru podle kapitol.

1. Úvod a charakteristika podnikatelského záměru

Tato kapitola by měla obsahovat podkapitoly:

 • Název a logo podniku
 • Zakladatel podniku
 • Předpokládané datum zahájení činnosti
 • Poslání podniku
 • Účel podnikatelského záměru – popsat, k jakému účelu jste záměr vypracovali, např. já jej zpracovla pro účely dotace od Úřadu práce

2. Podnikatelský projekt

 • Obory podnikatelské činnosti – zde jsem vypsal obory činností dle přílohy č. 4 k nařízení vlády ČR č. 278 ze dne 23. července 2008 o obsahových náplních jednotlivých živností
 • Vstupní předpoklady (oprávnění k provozování podniku, zkušenosti z oboru) – zde můžete vypsat vaši kvalifikaci, vzdělání, které se vztahuje k oboru, případně pokud se jedná o ohlašovací živnost volnou, jako bylo v mém případě, tak zde není stanovena odborná způsobilost
 • Organizačně-právní forma podnikání (PO/FO)
 • Stádium rozvoje podniku – zde popsat, v jaké fázi podnikání jste, zda máte např. zatím jen živnostenské oprávnění, nebo už máte nějaké zázemí apod.
 • Majetkoprávní vztahy – popis majetku podniku – popsat, jaký majetek máte zahrnutý v obchodním majetku, popřípadě napsat, že zatím žádný
 • Organizace podniku – systém řízení, vymezení kompetencí a personální obsazení – popsat organizační strukturu, počet zaměstnanců, v mém případě jsem byl samostatně podnikající osoba bez zaměstnanců
 • Místo podnikání – popis prostoru, orientační body, možnost parkování, mapa – popsat provozovnu, nebo napsat, že služby nabízíme u zákazníků, popsat sídlo podnikatele a návaznost na okolní města, popsat spádovou oblast vč. počtů obyvatel, vložit mapu regionu
 • Fungování podniku – administrativa, provozní doba aj. – popsat, kdo bude vykonávat administrativní činnost a jaká bude agenda, popsat provozní dobu a pracovní dobu
 • Dopady činnosti na životní prostředí – záleží na oboru podnikání, popsat likvidaci odpadů, odpadové hospodářství
 • Uplatňované postupy pro bezpečnost práce – opět záleží na oboru činnosti, zmínit dodržování zásad bezpečnosti práce dle platné legislativy
 • Postavení na trhu – analýza konkurence, analýza silných a slabých stránek podniku, analýza příležitostí a hrozeb vnějšího prostředí podniku, podíl na trhu – zde se rozepsat o konkurenci v blízkém okolí, veškeré pozitiva, ale i negativa popsat realisticky a pravdivě, nemá cenu vymýšlet kvůli lepšímu obrazu podniku nějaké nesmysly
 • Charakteristika trhu, na kterém podnik působí – analýza odvětví, vývojové trendy a potenciál trhu, vymezení cílové skupiny (cílového zákazníka)

3. Cíle podnikatelského projektu

 • Služba – popis, technologie, užitek – podrobný popis nabízených služeb, výrobků, výrobních technologií

4. Marketingový plán

 • Způsob (distribuční cesty) a plán prodeje (prodejní strategie) – distribuční cesty mohou být přímé (dodavatel – zákazník) a nepřímé (dodavatel – distribuční mezičlánek – zákazník)
 • Cenová politika – můžeme stanovit nákladově orientovanou cenu nebo konkurenčně orientovanou cenu
 • Propagace – nástroje, náklady na propagaci – zmínit veškeré možné formy reklamy a inzerce, ať už na internetu, v tisku či v ostatních médiích

Stáhněte si marketingový plán

Pokud se chcete dozvědět více o tvorbě marketingového plánu a stáhnout E-Book s příklady, stáhněte si marketingový plán pro živnostníky a malé firmy ZDARMA!

5. Výrobní plán

 • Potřeby – budovy, stroje, materiál, energie, technologie, zaměstnanci (pracovní místa, výše mezd), ostatní výdaje
 • Produkční kapacita
 • Logistika – popsat veškeré směry a způsoby přepravy materiálu, zboží, osob
 • Dodavatelé – popsat dodavatelské služby technického vybavení, materiálu

6. Finanční plán

 • Rozpočet zahajovacích výdajů (založení podniku) – náklady spojené se založením podniku: nemovitosti, technické vybavení apod.
 • Rozpočet měsíčních nákladů (provozních) – materiální náklady (kancelářské, úklidové potřeby…), náklady za služby (internet, telekomunikace…), osobní náklady (sociální, zdravotní pojištění…), daně a poplatky (silniční daň, pojištění vybavení, nemovitostí, pojištění odpovědnosti podnikatele…)
 • Předpokládaný finanční výsledek – výnosy – stanoven alespoň na 1 rok
 • Tok hotovosti – opět alespoň na 1 rok
 • Zisky a ztráty – opět srovnání za 1 rok

Stáhněte si tabulku Cashflow

Tabulku v Excelu s finanční předpovědí (forecast) a s tokem hotovosti (cashflow) si můžete stáhnout společně s E-Bookem o tvorbě marketingového plánu.

Stáhněte si marketingový plán pro živnostníky a malé firmy ZDARMA!

7. Časový harmonogram

 • Příprava na podnikání – shromažďování informací, tvorba podnikatelského záměru
 • Založení podniku – zde jsem napsal termín vydání živnostenského oprávnění
 • Zajištění finančních zdrojů do začátku podnikání
 • Zajištění technologií, dodavatelů, lidských zdrojů
 • Zahájení činnosti (poskytování služeb)

8. Zdroje financování

 • Finance na rozvoj firmy a jejich zdroje – vlastní vs. cizí (dotace)
 • Rekapitulace majetku

9. Závěr a zhodnocení

Pokud se chystáte zpracovávat podnikatelský záměr pro účely získání dotace na podnikání od Úřadu práce, tak doporučuji na tisku a kompletaci nešetřit, vybrat kvalitní papír a barevný tisk v nějakém copy-centru než doma na inkoustové tiskárně, přeci jen je to hlavně vaše vizitka a také to může přispět k úspěchu či neúspěchu v případě přiznání dotace.

Stáhněte si vzorový podnikatelský záměr

Vzorový podnikatelský záměr, tak jak jsem jej sepsal já, si můžete stáhnout na stránce Podnikatelský záměr ke stažení.

Jedna platforma pro majitele webů, inzerenty i copywritery:

 • Jako majitel webu vydělávejte publikováním obsahu.
 • Inzerenti mohou vybírat z tisíců webových stránek a blogů.
 • Jako copywriter si vydělávejte psaním článků a textů.


Podobné příspěvky

7 Komentářů

 1. Dobrý den,
  můžu Vás požádat také o zaslání podnik.záměru na mailovou adresu? Dnes jsme se dozvěděli,že je možné žádat o dotaci na úřadu práce a k tomu právě potřebujeme záměr. děkuji 🙂

 2. Hezký den,
  Zpracovávám pro úřad prace podnikatelský záměr pro stavebnictví jako živnostník na stavbě mohli by jste mi pomoct a zaslat mi nějaké vzory na můj email.Za každou pomoc mockrát děkuji a jsem schopen i něco zaplatit potřebuji to rychle řešit.
  Děkuji s pozdravem a přáním hezkého dne Ivo

 3. Dobrý den,
  prosím o zaslání nějakých vzorů podnikatelských záměrů. Chci zpracovat podnikatelský záměr pro vinařství. Za každou pomoc velmi moc děkuji a jsem také schopen něco zaplatit, potřebuji to rychle řešit. Můj email je Martin.Reim@seznam.cz.
  Děkuji a s přáním hezkého dne Martin Reim

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.