Jak vypadal můj podnikatelský záměr

Řada z vás se možná rozhodla začít podnikat a stojí před otázkou, jak má vypadat podnikatelský plán. Rozhodně se nepovažuji za člověka s dokonalým ekonomickým přehledem a vědomostmi, ale také jsem se dostal do situace, kdy jsem pro potřeby rozjezdu svého podnikání, a hlavně také kvůli získání dotace od Úřadu práce podnikatelský plán sepsal. Přiznám se, že ta dotace byla asi hlavní motivace a pokud by jí nebylo, asi těžko bych v sobě hledal sílu takový dokument stvořit.

Jelikož nebyl čas zasednout v čítárně do knih s ekonomickou tématikou, takže jediným mým zdrojem byly volně dostupné informace z internetu. Bohužel opravdu přínosných informací jsem ohledně tohoto tématu příliš nenašel, ale nějaké přeci.

Hlavním zdrojem pro mě byly články na webu:

http://www.ipodnikatel.cz/Podnikatelsky-zamer/

Kapitoly si každý může přizpůsobit na míru svému záměru.

Nyní popíšu detailně moje členění podnikatelského záměru podle kapitol.

1. Úvod a charakteristika podnikatelského záměru

Tato kapitola by měla obsahovat podkapitoly:

 • Název a logo podniku
 • Zakladatel podniku
 • Předpokládané datum zahájení činnosti
 • Poslání podniku
 • Účel podnikatelského záměru – popsat, k jakému účelu jste záměr vypracovali, např. já jej zpracovla pro účely dotace od Úřadu práce

2. Podnikatelský projekt

 • Obory podnikatelské činnosti – zde jsem vypsal obory činností dle přílohy č. 4 k nařízení vlády ČR č. 278 ze dne 23. července 2008 o obsahových náplních jednotlivých živností
 • Vstupní předpoklady (oprávnění k provozování podniku, zkušenosti z oboru) – zde můžete vypsat vaši kvalifikaci, vzdělání, které se vztahuje k oboru, případně pokud se jedná o ohlašovací živnost volnou, jako bylo v mém případě, tak zde není stanovena odborná způsobilost
 • Organizačně-právní forma podnikání (PO/FO)
 • Stádium rozvoje podniku – zde popsat, v jaké fázi podnikání jste, zda máte např. zatím jen živnostenské oprávnění, nebo už máte nějaké zázemí apod.
 • Majetkoprávní vztahy – popis majetku podniku – popsat, jaký majetek máte zahrnutý v obchodním majetku, popřípadě napsat, že zatím žádný
 • Organizace podniku – systém řízení, vymezení kompetencí a personální obsazení – popsat organizační strukturu, počet zaměstnanců, v mém případě jsem byl samostatně podnikající osoba bez zaměstnanců
 • Místo podnikání – popis prostoru, orientační body, možnost parkování, mapa – popsat provozovnu, nebo napsat, že služby nabízíme u zákazníků, popsat sídlo podnikatele a návaznost na okolní města, popsat spádovou oblast vč. počtů obyvatel, vložit mapu regionu
 • Fungování podniku – administrativa, provozní doba aj. – popsat, kdo bude vykonávat administrativní činnost a jaká bude agenda, popsat provozní dobu a pracovní dobu
 • Dopady činnosti na životní prostředí – záleží na oboru podnikání, popsat likvidaci odpadů, odpadové hospodářství
 • Uplatňované postupy pro bezpečnost práce – opět záleží na oboru činnosti, zmínit dodržování zásad bezpečnosti práce dle platné legislativy
 • Postavení na trhu – analýza konkurence, analýza silných a slabých stránek podniku, analýza příležitostí a hrozeb vnějšího prostředí podniku, podíl na trhu – zde se rozepsat o konkurenci v blízkém okolí, veškeré pozitiva, ale i negativa popsat realisticky a pravdivě, nemá cenu vymýšlet kvůli lepšímu obrazu podniku nějaké nesmysly
 • Charakteristika trhu, na kterém podnik působí – analýza odvětví, vývojové trendy a potenciál trhu, vymezení cílové skupiny (cílového zákazníka)

3. Cíle podnikatelského projektu

 • Služba – popis, technologie, užitek – podrobný popis nabízených služeb, výrobků, výrobních technologií

4. Marketingový plán

 • Způsob (distribuční cesty) a plán prodeje (prodejní strategie) – distribuční cesty mohou být přímé (dodavatel – zákazník) a nepřímé (dodavatel – distribuční mezičlánek – zákazník)
 • Cenová politika – můžeme stanovit nákladově orientovanou cenu nebo konkurenčně orientovanou cenu
 • Propagace – nástroje, náklady na propagaci – zmínit veškeré možné formy reklamy a inzerce, ať už na internetu, v tisku či v ostatních médiích

Stáhněte si marketingový plán

Pokud se chcete dozvědět více o tvorbě marketingového plánu a stáhnout E-Book s příklady, stáhněte si marketingový plán pro živnostníky a malé firmy ZDARMA!

5. Výrobní plán

 • Potřeby – budovy, stroje, materiál, energie, technologie, zaměstnanci (pracovní místa, výše mezd), ostatní výdaje
 • Produkční kapacita
 • Logistika – popsat veškeré směry a způsoby přepravy materiálu, zboží, osob
 • Dodavatelé – popsat dodavatelské služby technického vybavení, materiálu

6. Finanční plán

 • Rozpočet zahajovacích výdajů (založení podniku) – náklady spojené se založením podniku: nemovitosti, technické vybavení apod.
 • Rozpočet měsíčních nákladů (provozních) – materiální náklady (kancelářské, úklidové potřeby…), náklady za služby (internet, telekomunikace…), osobní náklady (sociální, zdravotní pojištění…), daně a poplatky (silniční daň, pojištění vybavení, nemovitostí, pojištění odpovědnosti podnikatele…)
 • Předpokládaný finanční výsledek – výnosy – stanoven alespoň na 1 rok
 • Tok hotovosti – opět alespoň na 1 rok
 • Zisky a ztráty – opět srovnání za 1 rok

Stáhněte si tabulku Cashflow

Tabulku v Excelu s finanční předpovědí (forecast) a s tokem hotovosti (cashflow) si můžete stáhnout společně s E-Bookem o tvorbě marketingového plánu.

Stáhněte si marketingový plán pro živnostníky a malé firmy ZDARMA!

7. Časový harmonogram

 • Příprava na podnikání – shromažďování informací, tvorba podnikatelského záměru
 • Založení podniku – zde jsem napsal termín vydání živnostenského oprávnění
 • Zajištění finančních zdrojů do začátku podnikání
 • Zajištění technologií, dodavatelů, lidských zdrojů
 • Zahájení činnosti (poskytování služeb)

8. Zdroje financování

 • Finance na rozvoj firmy a jejich zdroje – vlastní vs. cizí (dotace)
 • Rekapitulace majetku

9. Závěr a zhodnocení

Pokud se chystáte zpracovávat podnikatelský záměr pro účely získání dotace na podnikání od Úřadu práce, tak doporučuji na tisku a kompletaci nešetřit, vybrat kvalitní papír a barevný tisk v nějakém copy-centru než doma na inkoustové tiskárně, přeci jen je to hlavně vaše vizitka a také to může přispět k úspěchu či neúspěchu v případě přiznání dotace.

Stáhněte si vzorový podnikatelský záměr

Vzorový podnikatelský záměr, tak jak jsem jej sepsal já, si můžete stáhnout na stránce Podnikatelský záměr ke stažení.


7 názorů na “Jak vypadal můj podnikatelský záměr”

 1. Zuzana Víchová

  Dobrý den,
  můžu Vás požádat také o zaslání podnik.záměru na mailovou adresu? Dnes jsme se dozvěděli,že je možné žádat o dotaci na úřadu práce a k tomu právě potřebujeme záměr. děkuji 🙂

 2. Hezký den,
  Zpracovávám pro úřad prace podnikatelský záměr pro stavebnictví jako živnostník na stavbě mohli by jste mi pomoct a zaslat mi nějaké vzory na můj email.Za každou pomoc mockrát děkuji a jsem schopen i něco zaplatit potřebuji to rychle řešit.
  Děkuji s pozdravem a přáním hezkého dne Ivo

 3. Ahoj,
  co se týká nejen internetového marketingu, máme na našem blogu k portálu SportCentral.cz zajímavé články. Jsou určeny především majitelům sportovišť, ale hodí se i pro začínající podnikatele. Pokud by měl někdo zájem přečíst si něco málo na téma marketing, SEO nebo najít zajímavé tipy, navštivte náš blog: http://info.sportcentral.cz/marketing-sportovist/

 4. Martin Reim

  Dobrý den,
  prosím o zaslání nějakých vzorů podnikatelských záměrů. Chci zpracovat podnikatelský záměr pro vinařství. Za každou pomoc velmi moc děkuji a jsem také schopen něco zaplatit, potřebuji to rychle řešit. Můj email je Martin.Reim@seznam.cz.
  Děkuji a s přáním hezkého dne Martin Reim

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru