Registrační pokladny a chystaná elektronická evidence plateb

Anketa

[poll id=“3″]

S novou vládou přichází po letech opět na pořad dne zavedení elektronických evidencí plateb.

Už v červenci roku 2005 byl uveden v účinnost Zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách, který byl později zrušen.

V současnosti se ovšem uvažuje o zavedení trochu odlišného systému elektronické evidence plateb, který by evidoval platby on-line. Má jít o podobný systém, který byl zaveden v Chorvatsku.

Ale protože o nově navrhovaném systému, který by měl podle vyjádření vlády fungovat od roku 2017 ještě nejsou konkrétní informace, podíval jsem se na již zrušený zákon o registračních pokladnách, protože je možné, že z něj bude nový zákon vycházet.

Co je to registrační pokladna s fiskální pamětí?

Pokladny musely být vybaveny tzv. fiskální pamětí, což je úložné zařízení, umožňující jednorázový a neměnný zápis výsledných údajů z paměti provozní, zahrnutých do denní finanční závěrky.

Dále tato fiskální paměť umožňuje tisk těchto uložených dat buď pomocí samotné pokladny, nebo pomocí jiného zařízení.

Pro koho byly registrační pokladny povinné?

Platby pomocí registračních pokladen z fiskální pamětí musely evidovat fyzické či právnické osoby provozující maloobchod nebo hostinskou činnost na základě živnostenského oprávnění.

Jak fungovala evidence plateb na pokladně?

Každý provozovatel tedy musel mít na pokladním místě (podle zákona opatřeném identifikačními údaji a označením) umístěnou registrační pokladnu.

Jednotlivé platby musel každý provozovatel pomocí těchto pokladen registrovat, a zákazníkovi vystavovat pokladní blok.

Provozovatelé vykonávající svoji maloobchodní činnost ve stánku, stánku s prodejem denního tisku nebo ve stánku s občerstvením, v jednoduchém objektu, u pultu nebo stolku mohl platby evidovat pomocí tzv. přenosné pokladny. Ty se lišily od ostatních pokladen ve stálých provozovnách pouze tím, že byly umístěny bez určení pokladního místa.

Co musel obsahovat pokladní blok?

Jak už jsem psal výše, zákazníkovi se musel po registraci platby vydat pokladní blok, který dle zákona musel obsahovat nejméně tyto náležitosti:

 1. jméno, příjmení, obchodní firmu, popřípadě jiný název povinného subjektu,
 2. adresu bydliště nebo sídlo povinného subjektu,
 3. daňové identifikační číslo,
 4. daňový kód pokladny,
 5. pořadové číslo pokladního bloku,
 6. rozsah a předmět plnění,
 7. jednotkovou cenu,
 8. částku celkem za jednotlivé předměty plnění,
 9. částku celkem k úhradě,
 10. datum a čas vydání pokladního bloku a
 11. ochranný znak.

Podmínka pro provozovatele – plátce DPH

Provozovatel, který byl plátcem DPH, tak musel používat pokladnu umožňující rozlišení plateb za zdanitelná plnění a rozdělení podle příslušných sazeb DPH.

Výjimka při prodeji cenin, tiskovin, jízdenek

Pokud provozovatel prodával ceniny, jízdenky hromadné dopravy, telefonní karty, denní a periodický tisk, mohl nahradit jednotlivé platby záznamem jedné souhrnné denní platby, pokud součástí prodeje nebylo jiné zboží.

To samé platilo i v případě, pokud celková částka k úhradě nepřekročila 50 Kč.

Dále se povinnost zaznamenávat platby prostřednictvím registrační pokladny nevztahovala na prodej prostřednictvím prodejních automatů a na podomní a pochůzkový prodej.

Certifikace typu pokladen

Každá pokladna musela být certifikovaná Ministerstvem financí.

Zahájení provozu pokladny

Každý provozovatel musel před zahájením provozu poklady předložit příslušnému finančnímu úřadu servisní knihu a prohlášení o shodě poklady s certifikovaným typem pokladny. Na základě toho potom finanční úřad přidělí daňový kód pokladny, který se vkládá do paměti pokladny.

Provoz pokladny, servis, kontroly

K provozování pokladny bylo potřeba vést i servisní knihu, do které se zapisovaly veškeré změny, poruchy, výsledky kontrol apod.

Pokud došlo k poruše pokladny, musel provozovatel:

 • přestat na pokladně evidovat platby,
 • poruchu oznámit servisnímu středisku,
 • začít používat záložní pokladnu, případně ručně psané paragony.

Pokud nesplnil provozovatel jeden z těchto bodů, byl nucen uzavřít pokladní místo.

Servisní středisko provádělo kontroly pokladen nejméně 1x za 2 roky.

Závěr

Zavedení registračních pokladen nebo jiného podobného systému, ať už bude pojmenovaný jakkoliv s sebou vždy přináší velkou diskusi mezi těmi, kdo pokladny zavádějí a těmi, kteří by pokladny museli nakoupit a používat, tedy maloobchodníky.

Určitě by vláda měla nejprve zvážit možné přínosy, ale i nevýhody zavedení pokladen. Předpokládám, že v současné době většina velkých a středních obchodníků a provozovatelů restaurací už systém registračních pokladen dávno používá.

Nedovedu si ovšem představit použití např. u drobných řemeslníků, opravářů a podobných profesí, pro které by bylo zavedení podobného systému určitě zátěží nejen finanční, ale i každodenní starostí z hlediska používání. U takových profesí by totiž existovalo každodenní riziko nedostupnosti on-line připojení, možné ztráty nebo krádeže zařízení při každodenním převážení v autě apod.

Finanční zátěž by to ovšem byla jak pro malé obchodníky s jedním obchodem na malé vesnici, tak i pro větší obchodníky, kteří by zřejmě museli nahradit stávající pokladny novými.

Už dnes má právo každý zákazník požádat o doklad o zaplacení. Pokud si jej tedy nevyžádá a živnostník následně příjem neuvede do daňového přiznání, může nastat stejná situace i v případě zavedení tohoto elektronického systému evidence plateb.

Samozřejmě každý drobný živnostník si náklady na pořízení a provoz takového zařízení promítne do koncových cen, což by znamenalo i zvýšení cen pro zákazníky.

Podle mého názoru má takové řešení smysl zavést pro opravdu velké obchodníky, nikoliv už pro malé živnostníky, pro které by se to stalo velkou zátěží.

Jaký na zavedení elektronického systému evidence plateb máte vy?

Používáte v současnosti registrační pokladny? S jakými potížemi se při tom setkáváte?

Podělte se prosím o své zkušenosti i s ostatními čtenáři v komentářích.


4 názory na “Registrační pokladny a chystaná elektronická evidence plateb”

 1. Naopak u řemeslníků bych nějakou formu elektronické evidence či registrační pokladny zavedl povinně, protože tam dochází k největším daňovým únikům. Kdyby živnostníci nepodváděli, žádného politika by ani nenapadlo něco takového navrhovat. Alternativní možností by ale mohly být účtenkové loterie, možná bych nejprve sáhl po tomto méně bolestném řešení a pokud by se neosvědčilo, tak až pak povinně všem podnikatelům nařídit elektronickou uvedenci.

  1. no to si děláte srandu, astro25!!! pokud tohle zavedou, můžu rovnou prodat všechen materiál a nářadí… dělám bižu a dekorace z drátu, jezdím po trzích, moje příjmy nepřesáhnou 10 tis.kč ročně! to mám všechno dát do nějaké přiblblé pokladny???!!! Pro spoustu OSVČ tohle bude konec…

   1. Myslíte, že pokladna bude stát 10 tis. Kč??? „Snívajte s nami“. Já bych to odhadovala na vyšší částku!!! Taková pokladna, to už je určitě přichystaný kšeft pro nějaké kamarády někoho, kdo je ve vládě, možná kamarády pana Babiše??? Asi by se měly naši vládní činitelé zamyslet nad tím, že zavedením těchto pokladen skonči velká část nás malých živnostníku na ÚP!!!

 2. My jsme jiz svou registracni pokladnu koupili a to presneji Barová pokladna miniPOS,stejne nas to jiz nemine tak je na case zacit porizovat 🙂

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru