Přiznání k dani z příjmu a podání přehledů pro OSVČ v roce 2014

Přiznání k dani z příjmu za rok 2013

Termín podání daňového přiznání:

  • Pokud podáváme daňové přiznání sami, je termín podání do 2. 4. 2014 (bez pokuty lze termín překročit ještě o 5 pracovních dní).
  • Pokud využíváme možnost podání daňového přiznání prostřednictvím daňového poradce, tak je termín podání do 1. 7. 2014, ovšem do 2. 4. 2014 musíme doložit finančnímu úřadu plnou moc, ze které vyplývá, že jsme podáním daňového přiznání pověřili daňového poradce.

Termín zaplacení daně:

  • Termíny zaplacení daní se shodují se lhůtami pro podání daňového přiznání.
  • Pozor na to, že pokud zasíláme peníze převodem na účet, tak na bankovním účtu finančního úřadu musí být nejpozději v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání.

Jakým způsobem podat?

V článku Jak podat daňové přiznání elektronicky přes Datovou schránku? jsem popsal jeden ze způsobů elektronického podání daňového přiznání.

Pokud potřebujete, na stránkách finanční správy najdete další potřebné tiskopisy a formuláře.

Využijte další možnost zaslání daňového přiznání

Další možností je vyplnění formuláře ZFO daňového přiznání pro fyzické osoby za rok 2013 od firmy Software602 pomocí jejich Software602 Form Filler, který si na uvedeném odkazu můžete také stáhnout. Výhodou je napojení na formuláře přehledů o příjmech a výdajích pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny, a možnost zaslat formuláře datovou schránkou, nebo je vytisknout a doručit osobně.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 pro ČSSZ

Termín podání přehledu:

  • Pokud podáváme daňové přiznání sami, je termín podání přehledu pro ČSSZ do jednoho měsíce od lhůty pro podání daňového přiznání, tedy do 2. 5. 2014.
  • Pokud využíváme možnost podání daňového přiznání prostřednictvím daňového poradce, tak je termín podání přehledu pro ČSSZ do 1. 8. 2014, ovšem do 30. 4. 2014 musíme tuto skutečnost doložit příslušné správě sociálního zabezpečení.

Termín doplacení doplatku:

  • Případný doplatek na pojistném musíme zaplatit nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, případně měl být podán přehled o příjmech a výdajích OSVČ.

Jakým způsobem podat?

V článku Jak poslat přehled o příjmech a výdajích pro OSVČ přes datovou schránku? jsem popsal jeden ze způsobů elektronického zaslání přehledu. Jen upozorňuji, že článek je rok starý a jsou v něm obsaženy odkazy pro podání přehledu za rok 2012, takže pokud budete potřebovat např. pokyny pro podání přehledu, najděte si aktuální pro přehled za rok 2013.

Na stránkách ČSSZ si na konci článku Přehled o příjmech a výdajích můžete přečíst i o dalších způsobech podání přehledu.

Na stránkách ČSSZ najdete také potřebné tiskopisy a poučení.

Využijte další možnost zaslání přehledů

Využijte také možnosti vyplnění formuláře ZFO daňového přiznání pro fyzické osoby za rok 2013 od firmy Software602, který je napojen na formuláře přehledů o příjmech a výdajích pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 pro zdravotní pojišťovnu

Termín podání přehledu:

  • Pokud podáváme daňové přiznání sami, je termín podání přehledu pro zdravotní pojišťovnu do jednoho měsíce od lhůty pro podání daňového přiznání, tedy do 2. 5. 2014.
  • Pokud využíváme možnost podání daňového přiznání prostřednictvím daňového poradce, tak je termín podání přehledu pro ČSSZ do 1. 8. 2014, ovšem do 30. 4. 2014 musíme tuto skutečnost doložit příslušné zdravotní pojišťovně.

Termín doplacení doplatku:

  • Případný doplatek na pojistném musíme zaplatit nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, případně měl být podán přehled o příjmech a výdajích OSVČ.

Jakým způsobem podat?

Např. u VZP lze přehledy podávat:

V článku Jak poslat přehled o příjmech a výdajích pro OSVČ přes datovou schránku? jsem popsal jeden ze způsobů elektronického zaslání přehledu přes datovou schránku. Opět upozorňuji, že článek je rok starý a jsou v něm obsaženy odkazy pro podání přehledu za rok 2012, takže pokud budete potřebovat např. pokyny pro podání přehledu, najděte si aktuální pro přehled za rok 2013.

Na stránkách např. VZP najdete potřebné tiskopisy a poučení.

Využijte další možnost zaslání přehledů

Využijte také možnosti vyplnění formuláře ZFO daňového přiznání pro fyzické osoby za rok 2013 od firmy Software602, který je napojen na formuláře přehledů o příjmech a výdajích pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny.


Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru