Novinka ve zveřejňování informací obchodních společností na internetu

Možná jste zaregistrovali, že začátkem roku 2014 vstoupil v účinnost nejen nový Občanský zákoník, ale zároveň byl zrušen i stávající Obchodní zákoník, který byl nahrazen novým Zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. A ten přináší pro obchodní společnosti, mimo jiné, i jednu důležitou povinnost, o které si můžete přečíst v tomto článku.

Na co musí obchodní společnosti pamatovat s příchodem nového Zákona o obchodních korporacích?

Založení nové obchodní společnosti znamená množství zákonem požadované administrativy, což platí i pro následný provoz již zavedené firmy. Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 platný od roku 2014 (dále jen ZOK), tuto skutečnost nijak neulehčuje a naopak podnikatelům přináší řadu dalších povinností.

Nově například společnost musí dostát §7 kdy „bez zbytečného odkladu po svém vzniku a dále průběžně uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup, který je pro veřejnost bezplatný, a to tak, aby informace byly dostupné jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy (dále jen internetové adresy), údaje, které je povinna uvádět na obchodních listinách, a další údaje stanovené tímto zákonem“.

Pro společnost s ručením omezením vzniká tato povinnost v okamžiku, kdy si zřídí nějaké internetové stránky. Pro akciovou společnost toto ustanovení platí bez ohledu na to, zda v dané chvíli již provozuje vlastní internetové stránky.

Co tedy z toho pro obchodní společnosti nově vyplývá?

Obecně tedy ze ZOK vyplývá pro obchodní společnosti (a družstva) povinnost zveřejňovat údaje uváděné na obchodních listinách – obchodní název, sídlo, IČ, informace o zápisu v obchodním rejstříku. Zákon dále definuje řadu dokumentů, pro které od letošního roku vzniká povinnost zveřejňování. Těmito dokumenty jsou například pozvánky na valnou hromadu, pozvánky na členskou schůzi, zápisy z valné hromady, účetní závěrky, zprávy o poskytnuté finanční asistenci, komunikace s akcionáři, zpráva o příslušnosti ke koncernu aj.

Určitě není na místě brát celou záležitost na lehkou váhu s ohledem na to, že ZOK svým způsobem rozšiřuje a zjednodušuje možnosti provádění kontrol plnění těchto povinností. Za nesplnění může být společnost pokutována až do výše 100.000 Kč. V konečném důsledku může za opakované neplnění soud nařídit i zrušení společnosti a zahájení její likvidace.

Jaké se nabízí řešení?

Existuje více možností, jak dodržovat informační povinnosti v souladu se zákonem.

Společnosti mohou pro tyto účely např. založit a provozovat vlastní internetové stránky. Nezřídka však má společnost tyto své stránky spíše ve statické podobě neumožňující snadno průběžně vkládat, zobrazovat a měnit soubory obsahující zákonem požadované informace, při zachování jejich snadné dostupnosti. Rozšířit stávající stránky o tyto funkce může být netriviální a nákladné.

Zajímavým a z cenového hlediska bezkonkurenčním řešením je praktická uveřejňovací online služba dostupná na www.firemnideska.cz.

Tato služba nabízí snadné splnění všech povinných, ale i nepovinných oznamovacích potřeb společností. V základu je nabízena zcela zdarma a bez jakýchkoliv skrytých poplatků umožňuje vystavovat a i pohodlně spravovat Vaše dokumenty. Ty jsou službou vystaveny na Vašich nových internetových adresách ve tvaru www.názevfirmy.firemnideska.cz .

Tím je zákonná povinnost splněna i pokud vedle toho nezávisle existují Vaše stávající stránky, do kterých tak není nutno zasahovat. Služba nabízí i možnost s její pomocí uveřejňovat dokumenty i pod zcela vlastní doménou, to je však již placená část.

3 názory na “Novinka ve zveřejňování informací obchodních společností na internetu”

    1. ZBLOg.CZ

      V současnosti zveřejnění všech těchto uvedených informací v obchodním rejstříku není povinné.
      Co jsem si stačil vyhledat, tak v některých jiných zemích je odkaz na takovou webovou stránku společnosti součásti obchodního rejstříku, aby si tyto informace mohl každý snadno dohledat, u nás to tak zatím není.

  1. Podle mého stačí i například zápis na Frimy.cz, který je mimochodem zdarma a pokud se nepletu Seznam do něj dokonce automaticky překlápí veřejné údaje, tedy každého kdo má IČO.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru