ZBLOg.cz » Finance, daňová evidence » Jakým způsobem dělám inventarizaci v daňové evidenci?

Jakým způsobem dělám inventarizaci v daňové evidenci?

Blíží se konec roku, což pro mě, jako pro OSVČ, který vede daňovou evidenci, znamená povinnost provést inventarizaci majetku a závazků.

Co nám říká legislativa?

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů nám říká:

Co říká zákon?

§ 7b Daňová evidence

(4) Zjištění skutečného stavu zásob, hmotného majetku, pohledávek a závazků provede poplatník k poslednímu dni zdaňovacího období. O tomto zjištění provede zápis. O případné rozdíly upraví základ daně podle § 24 a 25.

Pojďme si tedy dále rozebrat, jakým způsobem zjišťujeme skutečný stav zásob, hmotného majetku, pohledávek a závazků.

Zjištění skutečného stavu zásob a hmotného majetku

Nyní popíšu, jakým způsobem provádím zjištění a zápis skutečného stavu zásob.

  1. Skutečný stav zásob a majetku zjišťuji k 31.12., tedy k poslednímu dni zdaňovacího období.
  2. Ze softwaru, který používám pro vedení daňové evidenci si vytisknu seznam zásob a majetku, abych ke každé položce mohl připsat skutečný stav zásob a majetku.
  3. Fyzicky si projdu každou položku a zjistím přesný počet kusů, nebo v případě tekutých prostředků zjistím přesný objem či hmotnost položky. Tyto hodnoty si zapisuji do vytisknutých sestav.
  4. Pokud se stane, že některá položka zásob není ve vytisknutých sestavách, tak ji tam připíši, ale pokud si vedete v daňové evidenci skladové zásoby a údaje o majetku průběžně a pečlivě, tak by se to nemělo stát.
  5. Vytisknuté sestavy s ručně zapsanými skutečnými hodnotami stavu zásob a majetku si pečlivě uschovám do šanonu společně s daňovou evidencí pro případnou kontrolu z FÚ.
  6. O inventarizaci provedu zápis. Jak takový zápis vypadá v mém případě, se můžete podívat v článku Vzorový zápis o inventarizaci zásob, majetku, pohledávek a závazků.

Zjištění skutečného stavu pohledávek a závazků

Pokud máme k 31.12. nějaké pohledávky (někdo má zaplatit nám), nebo závazky (my máme zaplatit někomu), učiníme o tom rovněž zápis. Vycházíme přitom z dokladů, jako jsou faktury, objednávky, dodací listy, kupní smlouvy, mzdové listy, přehledy pro sociální a zdravotní pojišťovnu a další doklady).

Přečtěte si také:  Přiznání k dani z příjmů fyzických osob a podání přehledů pro OSVČ v roce 2015

Pokud jako já přijímáte i vydáváte peníze hotově, tak pravděpodobně budete mít nulové pohledávky i závazky.

Rozdíly mezi fyzicky zjištěným stavem a stavem podle daňové evidence

Abychom zjistily případné rozdíly, je nutné porovnat skutečně zjištěný stav zásob, majetku se stavem podle daňové evidence. Z toho důvodu je tedy velice vhodné, řekl bych dokonce až nutné, vést pečlivě a pravidelně daňovou evidence vč. evidence skladových zásob.

Porovnáme tedy skutečně zjištěné hodnoty s hodnotami z evidence skladových zásob (např. skladový modul v software pro daňovou evidenci) a o případný rozdíl upravíme základ daně podle § 24 a 25 zákona o daních z příjmů.


Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *