Časté chyby 4: Chybějící identifikační údaje podnikatele

AKTUALIZACE

Od 1.1.2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník, kde se v § 435, odstavec 1 píše:

Každý podnikatel musí uvádět na obchodních listinách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu své jméno a sídlo. Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku uvede na obchodní listině též údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky; podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku; podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence. Byl-li podnikateli přidělen identifikující údaj, uvede i ten.

V podstatě se tedy pro mě, jako pro živnostníka, situace nemění. Stále uvádím na obchodních listinách a na svých webových stránkách tyto povinné údaje:

 • jméno a příjmení,
 • adresu sídla podnikání,
 • IČ (=identifikující údaj),
 • údaj o zápisu v evidenci, v mém případě je to v Živnostenském rejstříku.

Poměrně častou chybou jsou neúplné nebo někdy i zcela chybějící identifikační údaje podnikatele na příslušných dokumentech a webových stránkách.

Při uvádění identifikačních údajů musíme vycházet ze Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve kerém se uvádí toto:

Co říká zákon?

§ 13a

Obchodní listiny
(1) Každý podnikatel je povinen na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu (dále jen „internetové stránky“) uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle osoby (dále jen „identifikační číslo“); podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky, a podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku též údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni. Údaj o výši základního kapitálu lze v těchto listinách a na internetových stránkách uvádět, jen jestliže byl zcela splacen.

Čili identifikační údaje musí být uvedeny na:

 • objednávkách,
 • obchodních dopisech,
 • fakturách,
 • smlouvách,
 • webových stránkách.

Jaké údaje musí zveřejnit OSVČ?

V mém případě, kdy jsem podnikající fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění, mám na webové prezentaci, která se vztahuje k mému podnikání, uvedeny tyto údaje (tučně jsou povinné údaje dle Obchodního zákoníku):

 • jméno a příjmení,
 • adresu sídla podnikání,
 • IČ,
 • telefonní spojení,
 • pracovní e-mail,
 • adresa webových stránek,
 • adresa prezentace na facebooku,
 • údaj o zápisu v evidenci, v mém případě je to v Živnostenském rejstříku,
 • údaj o tom, že jsem neplátce DPH.

Časté dotazy směřují také k tomu, jak přesně má vypadat údaj o zápisu v evidenci v případě živnostníka, konkrétně, zda musí být uvedena i spisová značka, číslo jednací, ID RZP, datum zápisu apod. Dle mého názoru nemusí, protože pokud by tomu tak bylo, jistě by to zákonodárce uvedl ve výše citovaném paragrafu Obchodního zákoníka, tak, jako to uvedl v případě podnikatelů zapsaných v obchodním rejstříku.

Na svém webu jsem tedy použil tuto frázi:

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v Živnostenském rejstříku.

Kde by měly být na webových stránkách údaje uvedeny?

Povinné identifikační údaje by měly být uvedeny tak, aby byly pro každého návštěvníka snadno vyhledatelné. I když zákon v tomto ohledu nic nenařizuje, obvykle se volí umístění na stránce Kontakty.


4 názory na “Časté chyby 4: Chybějící identifikační údaje podnikatele”

 1. Ty údaje o zápisu v evidenci (spisová značka, číslo jednací, ID RZP, datum zápisu apod.) musí být i na faktuře? Já třeba využívám iDoklad a ten tam tyto udaje neuvádí a ani to asi nikde nejde nastavit. Zároveň jsem neslyšel o tom, že by i toto muselo být na faktuře.

  1. Dobrý den Petře,
   já jako OSVČ uvádím konkrétně tuto větu: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v Živnostenském rejstříku.

   Žádná čísla jednací, spisové značky, ID RZP, datum zápisu apod. tam neuvádím, podle mého to není uloženo zákonem.

   Povinné údaje (jméno, sídlo, údaj o zápisu, identifikující údaj=IČ) by měly být uvedeny na obchodních listinách a na webových stránkách, takže pokud se faktura považuje za obchodní listinu, jako že asi ano, viz např. http://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/novy-obcansky-zakonik/novy-obcansky-zakonik-%E2%80%93-obchodni-listiny/, tak by to tam mělo být uvedeno. Já používám k tisku faktur program Profit, je tam možnost vložit pod moji fakturační údaje i tuto větu, předpokládám, že i ostatní programy nebo aplikace by to měly umožňovat.

   Článek jsem dnes aktualizoval, protože už před rokem vstoupil v účinnost nový Občanský zákoník, kde je to v § 435 popsáno, pro mě jako živnostníka se tím ale v podstatě nic nezměnilo, ty povinné údaje zůstaly stejné.

   1. Díky. Tu větu jsem na fakturách neuváděl. Musím zjistit kde to v idokladu nastavit.

    Myslíte že bude potřeba to upravit i na již vystavených fakturách a poslat je klientům znovu s touto opravou? (zatím mám tak 4 faktury).

    Děkuji ale za tento článek, jinak bych si to možna v čas neuvědomil.

    1. Možná by stačilo to doplnit jen na fakturách, které si ponecháváte pro své účely, aby při případné kontrole jste to měl v pořádku. Pokud vedete daňovou evidenci, tak je stejně důležitý pro daňové účely jen příjem a výdaj peněz v hotovosti nebo na účtu, faktura je pouze výzva k platbě, a snad by kontroloři za takovou banalitu nepokutovali.
     Ještě jsem našel hezký článek http://www.jakpodnikat.cz/faktury-doklady.php, kde je potvrzeno to, co si myslím i já, že žádná čísla jednací apod. se uvádět nemusí.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru