Štítek: potvrzení-o-bezdlužnosti

0

Vzorová žádost o potvrzení bezdlužnosti pro Úřad práce

Zde si můžete stáhnout vzorovou žádost o potvrzení bezdlužnosti, kterou jsem předkládal Úřadu práce jako přílohu k Žádosti o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné...

61

Postup při podání Žádosti o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

K sepsání tohoto článku mě vedla vlastní zkušenost s nedostatkem informací při shánění podkladů pro vyřízení Žádosti o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu...