Časté chyby OSVČ

Časté chyby 3: Neoznámení zpracování osobních údajů ÚOOÚ

Pokud při své podnikatelské činnosti potřebujete zpracovávat osobní údaje jiných osob nebo subjektů, je třeba, aby se správce osobních údajů […]