Finance, daňová evidence

Kdy je drobný hmotný majetek v daňové evidenci součástí zásob a kdy už ne?

Možná jste při vedení daňové evidence nebo při vyplňování daňového přiznání také narazili na otázku, jak to vlastně je se […]